CIF rapport Statens stöd till idrotten 2019

Centrum för idrottsforsknings årliga rapport visar både oroande och glädjande resultat. Att deltagartillfällen i föreningsidrotten minskar är oroande. Samtidigt är det glädjande att så många som 330 000 ledare och funktionärer är unga.

Hela rapporten:
https://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2020/05/Statens-stod-till-idrotten-uppfoljning-2019.pdf

Sammanfattning och övergripande slutsatser:
https://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2020/05/Sammanfattning_och_%C3%B6vergripande_slutsatser.pdf

Posted in Nyheter.