Centrum för idrottsforsknings rapport Statens stöd till idrotten 2020

Centrum för idrottsforskning, CIF, har släppt sin årliga rapport av statens stöd till idrottsrörelsen. Rapporten består av tre kapitel och en fördjupande analys “Idrottens riskzoner – om vägar till trygg och trovärdig idrott”.

Centrum för idrottsforsknings (CIF) rapport Statens stöd till idrotten 2020 lyfter behovet av att föra diskussioner om bästa principerna för styrning och vilka verktyg som behövs för att stävja fusk, övergrepp och tystnadskultur inom idrottsrörelsen i Sverige.

– Det är en diskussion och ett arbete som vi hela tiden behöver utveckla och förbättra för att motverka de krafter som vill utnyttja idrottsrörelsen för sina egna syften. Jag kan därför bara hålla med om att vårt gemensamma arbete inom idrottsrörelsen i de här frågorna även fortsatt är av yttersta vikt för hela rörelsens trovärdighet, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

En av slutsatserna i rapporten påpekar också att idrotten i Sverige behöver förbättra sin styrning, öppenhet och demokratiska funktionssätt.

– Den svenska idrottsmodellen är en urkraft som vi behöver fortsätta att försvara och säkerställa att den kan fortsätta verka på ett demokratiskt vis av och för våra medlemmar. Vi är en folkrörelse och behöver ta ansvar för de här frågorna själva. Vi gör mycket idag både nationellt och internationellt men vi kan säkert göra mer. Idag beslutade Riksidrottsstyrelsen om en kod för styrning i förbund och förening kopplat till Good governance som tar upp just jämställdhet, transparens och år på olika poster, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

https://centrumforidrottsforskning.se/sv/regeringsuppdrag-uppfoljning-av-statens-idrottsstod/statens-stod-till-idrotten-uppfoljning-2020/

Posted in Nyheter.