Remisskonferens 10 oktober

Till MISOs medlemsföreningar

Varje år görs en översyn av Föreningsstöds regelverk som omfattar fritidsnämndens allmänna bestämmelser och bidragsregler. Dokumentet redogör för förslag på förändringar till Föreningsstöd 2019.

MISO inbjuder tillsammans med HISO och Malmö Ideella 2 representanter från er förening till en remisskonferens 10 oktober rörande det utsända förslaget ”Reviderade förslag Föreningsstöd 2019”.

Se förslaget här: Remiss Föreningsstöd 2019

Plats
KC Kompetenscenter, Nobelvägen 21 i Malmö

Datum
10 oktober

Tid
15.00 – 17.00 (pass 1)
17.30 – 19.30 (pass 2)
2 olika pass så att fler kan få möjlighet att vara med

Medverkande
Malin Eggertz Forsmark, Fritidsförvaltningen
Anna Jönsson, Fritidsförvaltningen
Representanter från HISO, MISO och Malmö Ideella

Program
Genomgång av förslaget
Diskussion/grupp
Redovisning/sammanfattning

Anmälan
https://bit.ly/2xyu51l, senast 9 oktober.
Fika serveras.

Frågor
linda.attin@miso.se

Ni kan naturligtvis även lämna synpunkter som ni har till MISO som sammanställer medlemsföreningarnas synpunkter. Dessa vill vi dock ha senast den 11 oktober kl 12:00.

Inbjudan Remisskonferens 10 oktober

Föreläsningar – Malmö idrottsakademi

Malmö idrottsakademi är ett samarbete mellan Malmö stad/Fritidsförvaltningen, Skåneidrotten och Malmö universitet. Syftet är att arbeta med elitidrott på ett hållbart sätt samtidigt som vi strävar efter bra internationella prestationer. Malmö idrottsakademi har en stab av välutbildade personer med stor kunskap inom sina respektive områden. Vi vill nu erbjuda föreningslivet i Malmö att ta del av denna kunskap i form av öppna föreläsningar av våra experter. Vill du veta mer om verksamheten gå in på malmoidrottsakademi.se

Föreläsningar

9 oktober kl. 17.30–19.30
Mat för prestation och hälsa – Peter Stenberg

6 november kl. 17.30–19.30
Fysisk träning för barn och ungdomar – Stellan Kjellander

Plats: Baltiska hallen Eric Perssons väg 6 (Idrottsmuseets före detta lokaler)
Anmälan: malmo.se

Föreningsutbildning i oktober

I oktober erbjuder vi föreningsutbildning i Styrelsekunskap, Kassörskunskap och Praktisk bokföring. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö.

1 oktober kl. 18.00-20.30
Styrelsekunskap grund
Grundkursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 2.

3 oktober kl. 18.00-20.30
Kassörskunskap avancerad
I denna kurs går föreläsaren djupare in på bokslutsarbetet och belyser olika sätt att presentera bokslut och andra rapporter.

17 oktober kl. 18.00-20.30
Styrelsekunskap avancerad
Utbildningen riktar sig till styrelsemedlemmar med erfarenhet av styrelsearbete som är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 3. Ordförande och minst en styrelseledamot ska medverka.

24 oktober kl. 18.00-20.30
Praktisk bokföring i förening
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi.

För mer information om kursinnehåll, plats och anmälan
se https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Regeringens besked gör det lättare för idrotten att göra rätt

Regeringen har beslutat att fortsatt tillåta Riksidrottsförbundet att använda personnummer när statens stöd ska fördelas till idrottsföreningarna.

Användandet av personnummer gör det enklare för oss att kontrollera att skattepengar används på rätt sätt och försvåra fusk. Riksidrottsförbundet agerar i myndighets ställe och tack vare det positiva beskedet kan vi fortsätta kontrollera att pengarna hamnar i rätt ficka säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet.

Läs mer här

Open Your Eyes to Malmö 19 och 20 september

Välkommen att besöka föreningsmässan Open Your Eyes to Malmö som i år äger rum under två dagar på Malmö universitet.

19 september kl. 10:00-14:00
Plats: Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10 i Malmö
Karta

20 september kl. 10:00-14:00
Plats: Niagara, Nordenskiöldsgatan 1 i Malmö
Karta

Open Your Eyes ger föreningsliv och studenter en unik möjlighet att möta och hitta varandra under enkla och direkta former. Open Your Eyes vänder sig till både internationella och svenska studenter samt andra intresserade.

Föreningsmässan samordnas av KC Kompetenscenter i samverkan med Malmö universitet, Malmö Ideella, MISO, Studenthälsan, Malmö stad och Studentkåren Malmö.

Mer information
Facebook Open Your Eyes to Malmö 2018

Idrottens Walk of Fame 2018

Nya idrottare har gjort sig förtjänta av en minnesplatta på Idrottens Walk of Fame i Malmö. Lim Xiao Qing och Thure Sjöstedt får var sin minnesplatta på Stadiontorget i Malmö. Utdelningen sker onsdagen den 12 september 2018 klockan 17.00 på Stadiontorget.

Idrottens Walk of Fame invigdes 2009 och är en minnesplats på Stadiontorget för idrottare med stora sportsliga framgångar genom tiderna och som har stark koppling till Malmö. Stadiontorget ska bestå av 40 stycken graverade minnesplattor när det är fullt. Med årets plattor finns det nu 29 stycken.

Läs mer i pressmeddelandet

Föreningsutbildning i september

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen. Under september erbjuder vi följande utbildningar:

10 september kl. 18.00-20.30
Styrelsekunskap avancerad
Utbildningen riktar sig till styrelsemedlemmar med erfarenhet av styrelsearbete som är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 3. Ordförande och minst en styrelseledamot ska medverka.

19 september kl. 18.00-20.30
Praktisk bokföring i förening
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi.

För mer information om kursinnehåll, plats och anmälan
se https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

Information från RF: Intressepolitisk verksamhet – inför valet 2018

Den svenska idrottsrörelsen är en viktig och positiv kraft i samhället. Med 3,2 miljoner medlemmar 20 000 ideella föreningar och 650 000 ledare, skapar idrottsrörelsen en rad positiva bieffekter som vi kallar samhällsnytta. Att idrotten bidrar till samhället är en uppfattning som är stark hos de flesta men som vi hela tiden behöver påminna om.

Kombinationen av ett starkt egenvärde och stor samhällsnytta inom många områden gör idrottsrörelsen till en viktig del av det svenska samhället. Vi vill möta gemensamma samhällsutmaningar och vi kan bidra till att skapa en gemenskap och framtidstro i samhällets alla delar. Detta försöker vi lyfta året om och kanske särskilt under detta valår.

Vi – RF och dess 19 distrikt – har tillsammans med flera SF bedrivit ett starkt påverkansarbete och nu har vi försökt att sammanfatta våra gemensamma insatser under denna period. Valet närmar sig med stormsteg och efter detta får vi på nytt analysera läget och hur fastställa vi ska jobba framåt.

Våra viktigaste frågor inför valet 2018:
http://www.rf.se/valfragor2018/