Föreningsutbildning i september

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen. Under september erbjuder vi följande utbildningar:

10 september kl. 18.00-20.30
Styrelsekunskap avancerad
Utbildningen riktar sig till styrelsemedlemmar med erfarenhet av styrelsearbete som är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 3. Ordförande och minst en styrelseledamot ska medverka.

19 september kl. 18.00-20.30
Praktisk bokföring i förening
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi.

För mer information om kursinnehåll, plats och anmälan
se https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

Posted in MISO.