Föreningsutbildning i oktober

I oktober erbjuder vi föreningsutbildning i Styrelsekunskap, Kassörskunskap och Praktisk bokföring. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö.

1 oktober kl. 18.00-20.30
Styrelsekunskap grund
Grundkursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 2.

3 oktober kl. 18.00-20.30
Kassörskunskap avancerad
I denna kurs går föreläsaren djupare in på bokslutsarbetet och belyser olika sätt att presentera bokslut och andra rapporter.

17 oktober kl. 18.00-20.30
Styrelsekunskap avancerad
Utbildningen riktar sig till styrelsemedlemmar med erfarenhet av styrelsearbete som är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 3. Ordförande och minst en styrelseledamot ska medverka.

24 oktober kl. 18.00-20.30
Praktisk bokföring i förening
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi.

För mer information om kursinnehåll, plats och anmälan
se https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Posted in MISO.