Att bilda en ideell förening

Att bilda en ideell förening är kul och om man gör rätt från början är det ganska enkelt. Föreningspool Malmö har gjort en guide till hur det går till.

Att bilda en ideell förening

I dokumentet finns det hänvisningar till många användbara dokument som kan vara till stor hjälp för er förening. Dessa finns att ladda ner här
https://foreningspoolmalmo.se/dokumentbank/

Posted in MISO.