Årets andra utlysning av TIA-medel!

Har din organisation verksamhet som riktar sig till asylsökande personer?
Funderar ni på att starta upp?
Nu är årets andra utlysning av TIA-medel öppen!

I Skåne finns det nu drygt 6 miljoner kronor att söka för ideella föreningar, trossamfund, kommuner och kommunalförbund som vill göra tidiga insatser riktade till asylsökande personer över 18 år. Bidragen kan sökas för verksamhet som främjar hälsa, svenskkunskaper och kunskap om det svenska samhället och arbetsmarknaden. Utlysningen är öppen mellan 15 maj och 17 september och ansökningarna prövas löpande.

Klicka här för mer information om TIA och utlysningen!  

Kontakta gärna Sofie Hartnor, samordnare för tidiga insatser i Malmö, om du har några funderingar eller vill ha mer information om TIA eller utlysningen!

sofie@malmoideella.se, 0763-23 33 40

Posted in Nyheter.