21 mars – FN Dagen mot rasism och diskriminering

Sedan många år har Malmö mot Diskriminering varit med och samordnat seminariedag på 21 mars – FN Dagen mot rasism och diskriminering i samverkan mellan organisationer i civilsamhället, Malmö stad, Region Skåne och akademin.

I år fokuserar dagen på hur rasism och diskriminerande strukturer och hinder tar sig uttryck på arbetsmarknaden idag och vilka möjligheter och strategier som finns för att motverka dessa.

Representanter från akademin, näringslivet, politiken, civilsamhället och fackförbund ger sin syn på situationen och hur de kan bidra för att motverka och stärka en inkluderande arbetsmarknad fri från diskriminering.

Arrangemanget utgår ifrån synen på arbetsmarknaden som nyckelarena för människors möjligheter till egenförsörjning, hälsa, utveckling och delaktighet, men att det på denna arena finns diskriminerande strukturer och hinder som idag stänger ute människor på grund av etnisk bakgrund och/eller hudfärg. Seminariet har för avsikt att synliggöra dessa mekanismer och dess förödande effekter, framförallt för människor som utestängs och därmed berövas sina rättigheter och möjligheter att utvecklas och delta i samhällslivet på likvärdiga villkor, men också för samhället i stort.

Plats: Malmö högskola- Niagara, Nordenskiöldsgatan 1
Tid: 21 mars 13.00 – 16.15
Fri entré. Teckentolkning och hörslinga finns.

Mer information, programmet och anmälan till dagen finns här:
https://simplesignup.se/event/90912

FNdagen 2017

Posted in Medlemmar.