Sök stöd från Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-års fond delar ut ekonomiskt stöd för att stärka och utveckla verksamhet för unga med fokus på ledarskapsutbildning. Alla typer av ideella organisationer och föreningar med säte i Sverige kan söka ekonomiskt stöd från stiftelsen under förutsättning att den sökande är en juridisk person.

Sista ansökningsdag är den 15 september.

Läs mer om hur det går till och vad kriterierna är här:
https://gv90.se/

Idrottsmuseets vänner – Medlemsträff 10 april med Daniel Ståhl/Fanny Roos

Idrottsmuseets vänner bjuder in till medlemsträff onsdag 10 april 2024 klockan 10:00.

Plats: Mästarrummet och Baltiska hallen
Gäster: Daniel Ståhl och Fanny Roos
Vi är stolta över att få dessa två friidrottare till vår träff. Någon närmare presentation behövs väl inte!
Daniel är regerande världsmästare och olympisk mästare, Fanny stötte kula i OS final och har flera svenska rekord.
Björn Hedman intervjuar dem och vi ser fram emot en trevlig förmiddag.

Inbjudan

Föreningarnas dag den 11 augusti 2024

 – på Gustav Adolfs torg under Malmöfestivalen

Malmö Idrottsföreningars Samorganisation – MISO har fått i uppdrag av fritidsförvaltningen att arrangera Föreningarnas dag under Malmöfestivalen. Det är en möjlighet för Malmös föreningsliv (föreningen ska antingen vara medlem hos MISO eller Malmö Ideella alternativt vara registrerad hos fritidsförvaltningen i Malmö) att utan kostnad visa upp sina verksamheter mellan kl. 11:30 och 15:00 på Gustav Adolfs Torg (deltagande föreningar samlas kl 10.30).

Det finns lite olika möjligheter för föreningslivet att synas på Malmöfestivalen och Föreningarnas dag på Gustav Adolfs Torg är ett av dem. Vi har märkt att det inte alltid är helt tydligt för föreningarna vilket arrangemang man anmält sig till. Eftersom det deltar alla typer av föreningar (med varierad målgrupp) på Föreningarnas dag så är just detta arrangemang sedan många år tillbaka placerat på Gustav Adolfs Torg, här når man en bred publik/målgrupp.

Om din förenings huvudsakliga målgrupp är barn och syftet endast är att värva nya medlemmar till era aktiviteter kan det vara värt att ta en kontakt med Malmöfestivalen för att undersöka om t ex Barnlandet är en bättre plats för just din förening. Man får mer än gärna delta i både Föreningarnas dag och på Barnlandet men vi vet ju att det inte alltid är praktiskt genomförbart utan man tvingas välja.

Tänk på att Malmöfestivalen är inte en plattform för att sprida religiösa eller politiska budskap och utställarna på Föreningarnas dag behöver följa Malmö stads riktlinjer gällande detta!

Utställarområde
Tillsammans skapar vi ett attraktivt utställarområde där festivalens besökare har möjlighet att träffa ett brett utbud av Malmös föreningar. Varje förening får ett bord och två stolar. Här kan ni rekrytera nya medlemmar och kanske rentav ideella krafter till er förening!
Av säkerhetsskäl får man ej använda roll-ups, vepor eller beachflaggor som ställs på marken men det finns många andra sätt att skapa ett inspirerande och attraktivt utställarområde. På borden kan man ställa skyltar och man kan exponera förening genom t ex klädsel. Ett annat sätt att skapa intresse är att erbjuda prova-på aktiviteter i anslutning till ert bord, en tipspromenad eller någon form av tävling. Om ni planerar någon aktivitet i anslutning till ert bord ser vi gärna att ni meddelar oss i förväg så att vi kan använda det i marknadsföringen av Föreningarnas dag.

Deltagande i scenprogram
Vi har tillgång till Gatuscenen på Gustav Adolfs torg där man kan ha en kortare uppvisning. Det är samma typ av scen som användes ifjol men i år kommer scenen att vara placerad vid Kungalunden. Ungefärliga mått på scenen är 6×4 meter och utöver det kommer det att finnas ett scenpodium framför scenen som är ca 8×4 m, vi återkommer med exakta mått och kompletterande uppgifter gällande scenen och teknik till de föreningar som anmält sig till scenprogrammet. Själva scenen har ett saddlespan tak vilket gör att det finns vissa höjdbegränsningar. Podiet är utan tak och har därmed inga höjdbegränsningar. Golvet är ett traditionellt scengolv som består av olika delar vilket innebär att det finns mindre skarvar i golvet.
Vid anmälan uppger ni om ni önskar ha tid på scenen och vad ni planerar att visa upp under max 10 minuter. Vi ber er också meddela ungefär hur många personer som ska delta i programmet så att vi kan beställa rätt antal back-stage armband (endast de som ska uppträda får lov att vistas back-stage i anslutning till sitt uppträdande).

Vi har ett begränsat antal platser till scenprogrammet och vi förbehåller oss rätten att fördela platserna mellan anmälda föreningar. Ibland händer det att någon förening avanmäler sig med kort varsel och om din förening har möjlighet att rycka in och, med kort varsel, köra ett extra scenprogram ser vi gärna att du meddelar det i samband med er anmälan (det går bra med en upprepning av ert planerade program). Notera att deltagande i scenprogrammet under inga omständigheter får användas till att framföra politiska eller religiösa budskap.

Anmälan
Vi har 30 platser till Föreningarnas dag. Notera att detta inte är en intresseanmälan utan en bindande anmälan till Föreningars dag.

Intresset för att delta har varit stort och alla platser är fyllda. Vi kan tyvärr inte ta emot fler anmälningar.

Frågor: 
Har du frågor är du välkommen att kontakta Katarina Olsson, Verksamhetschef MISO, katarina.olsson@miso.se eller 079-320 80 88.

VIKTIG INFORMATION FRÅN MALMÖ STAD.
“Malmöfestivalen har sedan 2009 ett systematiskt miljöarbete som innebär att festivalen ska minimera miljöpåverkan. Vi ber därför medverkande föreningar att tänka på detta under Föreningarnas dag och se över alternativa möjligheter att dela med er av er information.”


Föreningarnas dag 2023

Viktiga datum att ha koll på i april 2024

Är din förening registrerad hos fritidsförvaltningen så tänk på att er förening ansvarar för att veta när det är dags att rapportera, redovisa, uppdatera uppgifter och skicka in handlingar i det digitala systemet.

I april 2024 måste ni ha koll på att skicka in löneuppgift, registrera närvaro och ansöka om aktivitetsstöd.

15 april

Skicka in löneuppgift
De bidragsberättigade föreningar och organisationer som får lönebidrag från fritidsförvaltningen skickar in löneuppgifter för anställda som får lönebidrag från arbetsförmedlingen kvartal 1.

1-25 april

Registrera närvaro och ansök om aktivitetsstöd
Alla föreningar som vill ansöka om aktivitetsstödet registrerar närvaro och ansöker om aktivitetsstöd för perioden 1 januari–31 mars.

Se alla viktiga datum här:
https://malmo.se/For-foreningar/Foreningsliv—Idrott-och-fritid/Viktiga-datum-att-ha-koll-pa.html

Limhamns FF är ny medlem i MISO

Vi välkomnar Limhamns FF som ny medlem i MISO.
Limhamns FF är en småstadsklubb i storstaden som erbjuder barn och ungdomar en aktiv och meningsfull fritidssysselsättning och bygger sin ungdomsverksamhet på engagerade ledare, spelare, föräldrar och övriga medlemmar som vill dela fotbollens glädje och gemenskap. Vår vision är att bedriva en välutvecklad och seriös ungdomsverksamhet med aktiva barn- och ungdomsspelare som representerar Limhamns FF med lag i alla åldersgrupper, från våra minsta i fotbollsskolan till upp juniorlaget och även i seniorlaget.
https://www.limhamnsff.se
https://www.facebook.com/LimhamnsFF

Föreningsutbildning i april

I april erbjuder Föreningspool Malmö föreningsutbildning i Styrelsekunskap, Praktisk bokföring och Kassörskunskap. Utbildningarna är gratis för ideella föreningar i Malmö.

17 april kl. 17.30-20.00
Styrelsekunskap
Kursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

17 april kl. 17.30-20.00
Praktisk bokföring i förening
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

17 april kl. 17.30-20.00
Kassörskunskap grund
Här introducerar vi dig i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens ekonomi kan hanteras. Kursen kräver ingen tidigare erfarenhet av ekonomi.

För mer information om kursinnehåll och anmälan
se https://foreningspoolmalmo.se/foreningsutbildning/

Du hittar även våra utbildningar i Malmö stads Rbok

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Skydda din förening mot bedrägerier

Bedrägerier via sms, telefon och på nätet har ökat kraftigt de senaste åren. Det är en lukrativ verksamhet för de kriminella och risken att åka fast är låg. Vad kan du själv göra för att minska risken att bli utsatt som privatperson eller som föreningsmedlem?

Se gärna denna inspelade version kring ”Digital säkerhet” i föreningen som är gjord av Sparbanken Skånes samarbetspartner UtbildningsForum för RF-SISU. Den ligger öppen tom den 1 maj.
https://youtu.be/5DnuKTQx25A

Samla in pengar till din förening och motverka barnfattigdomen i Malmö

I vår kan du sälja majblommor med din förening! Genom att vara med i Majblommans insamling i Malmö bidrar ni både till att hjälpa barn som lever i fattigdom, samtidigt som ni får pengar till er föreningskassa.

Majblomman delar ut ekonomiskt stöd för saker som de flesta av oss tar för givet. Det kan till exempel vara ett par fotbollskor, en jacka eller avgiften till en fritidsaktivitet. Hur många barn Majblomman kan hjälpa är beroende av hur mycket pengar som samlas in under majblommeförsäljningen.

Din förening får 20% av värdet ni säljer för, resten går till att hjälpa barn i ert område. Registrera din barngrupp nu och var med i vårt arbete mot Sveriges barnfattigdom!

Registrera din barngrupp här: https://majblomman.se/saljmajblommor/saljmajblommor/

Inbjudan till MISOs årsmöte 10 april 2024

Till MISOs medlemsföreningar

Vi hälsar alla våra medlemmar hjärtligt välkomna till MISOs årsmöte 2024 den 10 april kl. 17:15-19:30.
Kvällen bjuder på mingel, enklare förtäring och årsmöte. Specialinbjuden gäst för kvällen är Karin Karlsson, övergripande projektledare Eurovision Song Contest Malmö Stad 2024. Karin kommer att berätta om stadens arbete med arrangemanget och vad det betyder för Malmö.

17.15 – Drop in, vi bjuder på mingel och förtäring
18.00 – MISOs styrelse hälsar välkomna
18.10 – Årsmöte
19.00 – 19.30 Karin Karlsson, Eurovision Song Contest

Anmälan
Till årsmötet äger varje medlemsförening rätt att anmäla två ombud varav ett ombud har rösträtt.
Anmälan senast den 5 april här:
https://bit.ly/MISOarsmote2024

Årsmöteshandlingar läggs upp efter hand här.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 10 mars 2024 och skickas till info@miso.se

MISOs styrelse hälsar er Hjärtligt välkomna!