Utbildning i Marknadsföring med (mobil) film

Under våren arrangerar Föreningspool Malmö en ny utbildning i marknadsföring med (mobil) film. Första tillfället är lördagen den 28 januari kl. 08:00 – 16:00.

Film och video har blivit en självklar faktor för företag, föreningar och organisationer som vill nå ut på sociala medier när man vill attrahera medlemmar, förtroendevalda, ledare, ideella krafter, besökare, följare, m fl samt stärka sin förenings varumärke.

Under denna heldag får ni lära er mobil filmteknik, filmskapandets grunder, värdeskapande content och marknadsföring (med mobilen). Kursen visar på ett pedagogiskt och inspirerande sätt hur ni kommer i gång, vad ni ska tänka på, varför ska ni använda er av (mobil) film, hur redigerings-appar fungerar och vilka tekniska hjälpmedel som ni bör känna till. Direkt efter kursen är ni redo att göra egna videos.

Kursen är kostnadsfri och riktar sig till dig som sköter eller är nyfiken på föreningens sociala medier/marknadsföring. Vi bjuder på fika och lunch!

Ta med egen mobiltelefon (och laddare) eller padda, mobilladdare och headset eller airpods. Ni kommer att arbeta i olika appar. Dessa laddar ni själva ner. Ni får information om detta några dagar innan kurstillfället.

Kursledare Kalle Rosensköld 
Kalle är utbildad och prisbelönt filmare som de senaste 25 åren arbetat med employer- och personal brandning, affärsutveckling och marknadsföring. Läs mer här: https://attramera.se/ 

För mer information om och anmälan
https://foreningspoolmalmo.se/foreningsutbildning/marknadsforingskurs/

Anmälan är bindande vilket innebär att en avgift på 300 kr kommer att faktureras föreningen om du får förhinder men inte avbokar din plats. Avbokning gör du till utbildning@foreningspoolmalmo.se

 

Ledare i rörelse – Informationsträff 29 januari

Skolidrottsförbundet i Skåne driver projektet Ledare i Rörelse (LIR) och bjuder nu in till ett mingel mellan skol- IF ledare och föreningar.

Här får ni som förening möjlighet att möta unga ledare som kanske vill ta steget och börja engagera sig hos er. Inom skolidrotten har vi flertal aktiva ledare i årskurs 9 som snart avslutar sin tid i en skol-IF. På träffen kommer ni få möjlighet att höra mer om vår ledarbank och hur ni i framtiden kan hitta nya ledare. Ni kommer även få möjlighet att informera om just er verksamhet under ett mingel mellan ledare och föreningar.

Träffen hålls på Quality Hotel View, Malmö den 29 januari ca kl. 13:00-16:00 och övrig information kring dagen får efter att ni gjort en intresseanmälan.

INTRESSERAD AV ATT HÖRA MER OCH NÄRVARA PÅ VÅR TRÄFF?
Anmäl ert intresse per mejl till vår projektledare
Jasmine Hanab, jasmine.hanab@skolidrott.se
Märk mejl med ”Intresseanmälan LIR-träff 29/1”

Mer information finns i inbjudan:
Save the date_LIR_ledarbank

BRIS: Ny rapport – Varför frågar ni bara inte barn?

Att främja fysisk aktivitet för barn är en central folkhälsofråga. Fysisk rörelse stärker kroppen och likaså det psykiska välbefinnandet. Samtidigt rör barn på sig alldeles för lite, sett till de rekommendationer som finns.

För att ta reda på vad barn själva tänker och tycker kring fysisk aktivitet och vad barn menar krävs för att öka barns fysiska rörelse har Bris gjort en Sifo-undersökning bland barn i åldern 13–17 år. I undersökningen framkommer att barn efterfrågar ökad delaktighet, många vill se en mer jämlik tillgång till aktiviteter och idrott samt önskar mer engagemang från vuxna.

Läs rapporten här:
Varför frågar ni inte bara barn?

Inbjudan till möte angående utveckling av lokalkostnadsbidrag

Under 2017/2018 genomförde fritidsförvaltningen en utredning kring lokalkostnadsbidraget. Dom föreningar som då fick vara med och ge feedback uttryckte en önskan om att få vara med tidigare i processen. Därför bjuder vi nu in till samtal i samband med påbörjande av den nya utredningen där vi återigen går igenom det lokalstöd fritidsförvaltningen erbjuder föreningslivet i Malmö.

Tanken med mötet är följande:
Först en kortare presentation där vi förklarar hur stödet ser ut idag, lite hur andra kommuner gör och annan relevant information. Vi vill sedan gå över till ett workshop moment där vi vill ha in era åsikter, tankar och idéer kring hur ett lokalstöd skulle kunna se ut.

Fritidsförvaltningens uppdrag är att erbjuda en meningsfull fritid för alla i Malmö och det är den utgångspunkten vi ska ha när vi diskuterar det framtida lokalstödet.

Mötet är tänkt att hållas 2022-12-01 kl 09.00 – 11.00 och 17.30 – 19.30 på Nobelvägen 21.
Ni behöver anmäla er i förtid via följande länk:
https://malmo.se/For-foreningar/Foreningsliv—Idrott-och-fritid/Utbildningar-for-registrerade-foreningar/Inbjudan-utredning-lokalstod.html

Vi hoppas att ni kan dyka upp och bidra till givande konstruktiva diskussioner med oss. Dina åsikter är ovärderliga.

Idrottsmuseets vänner – Medlemsträff 8 december

Idrottsmuseets vänner bjuder in till medlemsträff inklusive bokutlämning av Skånsk Idrotts Historias årsbok 2022  torsdag 8 december 2022 klockan 10:30.

Plats: Mästarrummet Baltiska hallen
Gäst: Tommy Persson, långdistanslöparen och OS-medaljören som också är historienörd och skrivit en bok.

Inbjudan

 

Idrottsrörelsen agerar för minskad klimatpåverkan

Bild: rf.se

Idrottsrörelsen tar fram metoder för att minska utsläpp i samband med att ta sig till och från träningar och tävlingar. Riksidrottsförbundet, Svenska Handbollförbundet, Svenska Ridsportförbundet och Svenska Orienteringsförbundet driver tillsammans ett projekt med fokus på beteendeförändringar inom fritidsresande. Projektet finansieras av Vinnova.

Arbetet i projektet pågår under två år och avslutas september 2023.

Mål i projektet:

  • Utveckla och testa en metod för beteendeförändring mot en klimatneutral/hållbar, hälsosam och jämlik mobilitet som är kopplad till organiserad idrottsutövning i Sverige.
  • Minska utsläppen av koldioxid för resor hos deltagande organisationer och deras medlemmar med en takt dubbelt så hög som Parisavtalets överenskommelse om halverade utsläpp till 2030, motsvarande 7 % årlig CO2-reduktion.
  • Fördubbla användningen av hälsofrämjande transportmedel för resor hos deltagande organisationer och deras medlemmar.
  • Ta fram en plan för att skala upp testmetod till hela idrottsrörelsen.

Läs mer här:
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/idrottsrorelsenagerarforminskadklimatpaverkan

https://www.rf.se/RFarbetarmed/hallbarutveckling/merhallbararesvanor/

Lärandelunch: Så blev Malmö en skatestad

Malmö lyfts idag internationellt som världens kanske mest skateboardvänliga stad. Bakom utvecklingen ligger ett tjugoårigt samarbete där engagemanget från Malmös skateboardåkare i kombination med stadens lyhörda stöd skapat helt unika förutsättningar för att leva som skateboardåkare, men också för skateboardvärlden att bidra till stadens utveckling.

Den 1:a december får du lyssna och prata med Gustav Svanborg Edén, projektledare för samarbetet mellan Malmös skateboardåkare och Fastighets och Gatukontoret som samlats under varumärket Skate Malmö.

När: 1 december 2022 kl. 12.00-13.00
Plats: Bryggeriet, Lantmannagatan 59A i Malmö

Anmälan:
Anmäl dig här

Vi bjuder på vegetarisk lunch. För att kunna genomföra detta samt för att minska matsvinnet tar vi ut en ”no show”-avgift på 150 kronor, vilket innebär att du får betala om du får förhinder men inte avbokar din plats.

Dags för anställd

Föreningspool Malmö har reviderat dokumentet Dags för anställd som är en sammanställning av de viktigaste reglerna och förhållningssätten som gäller för arbetsgivare i ideella föreningar. Det innefattar regler för arbetsgivare som har anställda i en ideell förening, styrelsens ansvar, regler vid avslutande av anställning, sjukdom, föräldraledighet, semesterregler, lönehantering, anställningsformer m.m.

Från och med den 1 oktober 2022 tillämpas delvis nya regler gällande lagar och avtal då arbetsmarknadens parter (arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer) tecknat ett nytt, så kallat, Huvudavtal (tecknat mellan arbetsmarknadens parter och staten) som innebär vissa förändringar och som påverkar dig som arbetsgivare och arbetstagare på din arbetsplats. Mer om detta kan du läsa i dokumentet.

Dags för anställd

GRL PWR WKND 3 december

Vill er förening slå ett slag för unga tjejer och icke-binäras självklara plats i Malmös idrotts- och föreningsliv? Hör då av er till evenemangfritid@malmo.se för att vara med och delta i GRL PWR WKND den 3 december.

GRL PWR WKND arrangeras på Stadionområdet där vi vill skapa en frizon tillsammans med er föreningar med blandade idrotter att testa på för våra tjejer och icke-binära.