Viktiga datum att ha koll på i mars 2024

Är din förening registrerad hos fritidsförvaltningen så tänk på att er förening ansvarar för att veta när det är dags att rapportera, redovisa, uppdatera uppgifter och skicka in handlingar i det digitala systemet.

I mars 2024 måste ni ha koll på lovbidrag och lokalstöd.

1 mars-1 april

Ansök om lovbidrag
Alla bidragsberättigade föreningar kan ansöka om lovbidrag för sommarlovet.

15 mars-15 april

Ansök om lokalstöd
Alla bidragsberättigade föreningar kan ansöka om lokalstöd.

Se alla viktiga datum här:
https://malmo.se/For-foreningar/Foreningsliv—Idrott-och-fritid/Viktiga-datum-att-ha-koll-pa.html

Föreningsutbildning i mars

I mars erbjuder Föreningspool Malmö föreningsutbildning i Styrelsekunskap, Praktisk bokföring och Kassörskunskap. Utbildningarna är gratis för ideella föreningar i Malmö.

6 mars kl. 17.30-20.00
Styrelsekunskap
Kursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

6 mars kl. 17.30-20.00
Praktisk bokföring i förening
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

6 mars kl. 17.30-20.00
Kassörskunskap grund
Här introducerar vi dig i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens ekonomi kan hanteras. Kursen kräver ingen tidigare erfarenhet av ekonomi.

För mer information om kursinnehåll och anmälan
se https://foreningspoolmalmo.se/foreningsutbildning/

Du hittar nu även våra utbildningar i Malmö stads Rbok

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Ung i sommar 2024

Bild: malmo.se

Ansök om handledarlöner för att erbjuda Malmöungdomar en meningsfull sysselsättning under sommaren!
Är du en icke-vinstdrivande organisation eller förening som vill ta emot sommarpraktikanter? Nu kan du ansöka om projektbidrag i form av handledarlöner för praktikprojekt från arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF).

Intresseanmälan är öppen mellan den 12 februari och 25 februari.

Läs mer här:
https://malmo.se/For-foreningar/Projektbidrag-till-handledarloner-inom-Ung-i-sommar.html

Om Ung i sommar
Ung i sommar är en möjlighet för Malmöungdomar mellan 16-19 år att praktisera under sommaren, tjäna pengar och få arbetslivserfarenhet. Läs mer om Ung i sommar här:
https://malmo.se/Ung-i-sommar.html

Har du frågor?
Kontakta oss på projektansokan.ungisommar.asf@malmo.se

Idrottsmuseets vänner – Medlemsträff 14 februari

Idrottsmuseets vänner bjuder in till medlemsträff onsdag 14 februari 2024 klockan 10:00.

Plats: Mästarrummet, Baltiska hallen
Gäst: Roger Gottfridsson
IMV:S Bosse Hultén tar åter igen ett snack med vår f.d. styrelsemedlem och hedersledamot, Roger, som varit Sportchef på tidningen Arbetet, gjort 15 Olympiska Spel som journalist och har fler historier än det finns dagar på året – berättar om sina höjdpunkter i yrkes- och sportvärlden. Ett IMV-möte som du inte skall missa.

Inbjudan

 

Sök bidrag till drop in-aktiviteter för 65+

Bild: malmo.se

Nu kan föreningar som bedriver verksamhet för personer som är 65 år och äldre ansöka om drop in-bidrag. Målet är att fler äldre ska kunna ta del av föreningslivet.
Den sociala samvaron i föreningslivet är viktig för Malmöbor som är 65 år och äldre. När Edvin Jönsson, planeringssekreterare på fritidsförvaltningen, intervjuade representanter från ett fyrtiotal föreningar för att undersöka vilka behov och utmaningar som finns för målgruppen 65+ stärktes den bilden ytterligare. Flera föreningar önskade att bidragssystemet var mer anpassat efter aktiviteter som inte kräver många deltagare eller flera tillfällen i veckan.

– Många av dem jag pratade med tycker att bidragssystem är utformat för idrottsföreningar snarare än verksamhet likt den som många pensionärsföreningar bedriver, säger Edvin.

Flera av de intervjuade återkom också till kostnaden för lokaler och deltagande i många aktiviteter. Många upplever inte att de har råd att delta i den utsträckning de velat.

En lösning blev att göra drop in-bidraget tillgängligt att söka för aktiviteter som riktar sig mot äldre.

–  En majoritet av både föreningsrepresentanter så väl som de aktiva tyckte att ett sådant bidrag skulle vara bra för att nå de äldre som inte är engagerade i föreningslivet idag. Malmös befolkning blir allt äldre, samtidigt som forskning visar att vi gärna håller oss aktiva allt högre upp i åldrarna. Därför är det bra att ge den här möjligheten och försöka få in fler äldre i föreningslivet, säger Edvin.

Malmös föreningar kan sedan årsskiftet ansöka om bidrag för drop-in-aktiviteter som riktar sig mot målgruppen 65+. Ansökningarna görs via Rbok. En förening kan maximalt bli beviljade två bidrag för två aktiviteter per år och föreningen kan ansöka om antingen vårtermin, hösttermin eller helår. Vid ansökan kan föreningen uppge om de vill arrangera aktiviteten i sin egen lokal eller om man önskar att bli schemalagd i någon av fritidsförvaltningens lokaler.

Läs mer om bidrag och stöd
https://malmo.se/For-foreningar/Foreningsliv—Idrott-och-fritid/Bidrag-och-stod.html

Projektstöd IF Barn- och ungdom 2024–2025

Bild: RF-SISU Skåne

Det finns många bra idéer om hur barn- och ungdomsidrotten kan utvecklas i distriktets föreningar. För att hjälpa till att göra en del av idéerna till verklighet kan idrottsföreningar söka projektstöd från RF-SISU Skåne. Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för distriktets idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

Läs mer här:
https://www.rfsisu.se/distrikt/skane/bidrag-och-stod/ekonomiskt-stod/projektstod-if-barn-och-ungdomsidrott

Digital säkerhet i idrottsföreningen

Skydda din förening mot bedrägerier!

Detta berör oss alla – passa på att få värdefull information!
Bedrägerier via sms, telefon och på nätet har ökat kraftigt de senaste åren. Det är en lukrativ verksamhet för de kriminella och risken att åka fast är låg.

Vad kan vi själva göra för att minska risken att bli drabbade? Faktiskt en hel del, låt oss berätta!

RF SISU Skåne bjuder in till en digital träff den 5 mars kl 18.00-19.00
Utbildningen sker kostnadsfritt via teams – länk skickas till anmälda deltagare den 4 mars

Anmälan:

Anmäl dig senast 28/2 via länken
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1874316

Vi inleder föreläsningen med att diskutera grundläggande säkerhetsaspekter. Vi informerar om hur du kan upprätthålla en hög
säkerhetsstandard för dina enheter. Dessutom ger vi dig tips om hur du bäst utformar och hanterar dina lösenord, koder samt vilken typ av information du inte bör skicka via e-post.

Vi går också igenom och ger exempel på olika typer av bedrägerier. Vi lär dig känna igen varningsklockorna och ger tips på hur du bör agera för att avvärja bedrägeriförsöken. Vi täcker in allt från telefon-, email-, kort- och föreningsbedrägerier. Ni kommer även att få tips på hur ni kan göra den ekonomiska administrationen av er förening säkrare.

Föreläsningen genomförs av UtbildningsForum i samarbete med Sparbanken Skåne.

Kontaktperson
Alexander Fridlund
alexander.fridlund@rfsisu.se

https://www.rfsisu.se/distrikt/skane/nyhetsarkiv/2024/2024-01-29-digital-sakerhet-hos-idrottsforeningen

Max Wiman: Idrotten har en central roll för framtiden

Bild: Christian Örnberg/SDS

Krönika av Max Wiman i SDS 240121

“Tänk om ungdomsidrotten i vårt område – Malmö, Lund och kommunerna där omkring – strejkade ett par veckor. Hur skulle det se ut på gator och torg, vad skulle effekterna bli?

Idrottsföreningar är överlevare. Hittar nya vägar på ständigt nya utmaningar; det handlar om ledare, lokaler och inte minst pengar förstås.

Förstår ni egentligen vad alla ideella ledarinsatser betyder för hälsa, aktivitet och sunda värderingar hos våra ungdomar? För att inte nämna glädje, gemenskap, hänsynstagande och lite tävlingsinstinkt.

Idrotten är ovärderlig i utsatta områden och har räddat många unga.

Men den är så mycket mer för alla ungdomar. Den formar dem till vuxna som fått praktiska lektioner i ledarskap, samarbete, kreativitet och problemlösning.”

Läs hela krönikan i SDS här:
https://www.sydsvenskan.se/2024-01-21/idrotten-har-en-central-roll-for-framtiden

Sök stöd från Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-års fond delar ut ekonomiskt stöd för att stärka och utveckla verksamhet för unga med fokus på ledarskapsutbildning. Alla typer av ideella organisationer och föreningar med säte i Sverige kan söka ekonomiskt stöd från stiftelsen under förutsättning att den sökande är en juridisk person

Sista ansökningsdag är den 15 februari.

Läs mer om hur det går till och vad kriterierna är här:
https://gv90.se/

Skånes idrottsledarstipendier 2024

Hylla Skånes idrottsledare!
Det finns massor av barn- och ungdomsledare inom den skånska idrottsrörelsen som gör ett fantastiskt arbete. 250 av dessa skånska idrottsledare vill Sparbankstiftelserna tillsammans med RF-SISU Skåne uppmärksamma och hylla genom att dela ut Skånes Idrottsledarstipendier.

Alla RF-anslutna föreningar i Skåne kan nominera som mest fyra ledare under förutsättning att alla ledarna inte är av samma kön.

Nomineringsperioden är 15 januari – 25 februari 2024 och rent formellt är det styrelsen i föreningen som kan nominera.

Mer information och nominera här:
https://www.skanesidrottsledare.se/