Extraresurs för föreningar

Behöver din förening en resurs som erbjuds en anställning samtidigt som du får ekonomisk ersättning?

Du anställer en person som har varit utan arbete under en längre tid, någon som är ny i Sverige eller någon med en funktionsnedsättning. Syftet är att stimulera anställningar av personer som har svårt att få ett arbete utan stöd och samtidigt bidrar du till samhällsnytta.

På Arbetsmarknadsavdelningen, Malmö Stad, finns det många inskrivna, lämpliga och duktiga kandidater. Vi är ett stöd i rekryteringen och vi samarbetar med Arbetsförmedlingen.

Det finns olika stödformer:
Arbetsförmedlingen – Nystartsjobb
Arbetsförmedlingen – Introduktionsjobb
Arbetsförmedlingen – Lönebidrag

Är du intresserad eller har frågor så kontakta:

Susan Fuchs
Arbetsmarknadssekreterare
Malmö Stad AMA
0732 313 953
susan.fuchs@malmo.se 

Miljaim Hasanaj
Arbetsmarknadssekreterare
Malmö Stad AMA
073 305 53 19
miljaim.hasanaj@malmo.se

Thomas Lundholm
Arbetsmarknadssekreterare
0701-467594
thomas.lundholm@malmo.se

Föreningspool Malmö
Du vet väl att du kan få hjälp av Föreningspool Malmö i en rad frågor kopplat till personaladministration som t ex löner, skatter, arbetsgivaravgifter, kontrolluppgifter osv om ni en ideell förening i Malmö.
https://foreningspoolmalmo.se/

 

 

Meddela framgångar inför Mästarhyllningen

Har din förening vunnit SM-guld eller nått internationella framgångar i form av EM-, VM- eller OS-medalj under 2022?

Varje år uppmärksammar Malmö stad framgångsrika Malmöidrottare med en ceremoni i Rådhuset. Glöm inte att meddela Idrottsenheten så att ni får en inbjudan till Mästarhyllningen. Idrotterna måste tillhöra Riksidrottsförbundet och är enbart för seniorer.

Skicka gärna mail till liridona.murati@malmo.se med information:

Personuppgifter (för- och efternamn, mailadress, telefonnummer och adress)
Idrott
Gren (dam, herr, viktklass, gren etc.)
Vinst (SM-guld, EM/VM/OS-medalj)
Förening

Idrottsrapport 2022

Fritidsförvaltningen tar årligen fram en rapport kring föreningsidrotten i Malmö. Syftet med rapporten är att visa hur pass effektivt och flexibelt fritidsförvaltningens idrottsanläggningar används. I rapporten beskrivs förutsättningarna för den verksamhet, i huvudsak föreningsidrott, som bedrivs i anläggningarna. Rapporten fungerar som en del av ett underlag vid arbetet med strategisk utveckling av anläggningar samt vid utvecklingsarbetet av förvaltningens fördelningsprinciper och öppethållande.

Idrottsrapporten 2022

Medlemsbrev MISO 21 juni 2022 – Malmö Idrottsföreningars Samorganisation

Bild: Katarina Olsson – ny verksamhetschef MISO & Föreningspool Malmö

Hej!

Den 1 maj tog jag över stafettpinnen som verksamhetschef för MISO (Malmö Idrottsföreningars Samorganisation) och Föreningspool Malmö.
I det här brevet vill jag dels introducera mig själv men även dela med mig av MISOs tankar kring hur vi tillsammans kan arbeta för att stärka idrotten och föreningslivet i Malmö genom samverkan och kunskapsdelning.

Vem är jag?
Jag har ett långt förflutet inom Malmö stad där jag arbetat med besöksnäringsfrågor i nästan 20 år.
De senaste 5 åren har jag varit klubbchef i Malbas och de åren har lärt mig mycket om föreningslivets utmaningar och möjligheter.
Jag har arbetat med människors fritid och samverkan i princip hela mitt yrkesverksamma liv och hoppas att min erfarenhet av detta ska vara till glädje, inte bara för MISO som organisation, utan framförallt för alla våra medlemmar och förhoppningsvis blivande medlemmar.

Vad är MISO och varför finns vi?
Malmö Idrottsföreningars Samorganisation bildades 1974 i syftet att företräda idrottsföreningar i Malmö gentemot t ex Malmö stad och andra, för idrotten, viktiga organisationer.

Våra huvudfrågor är kopplade till:

– Anläggningar
– Bidrag
– Folkhälsa
– Integration
– Arbetsmarknad

MISO driver även, genom ett samarbete med Malmö stad och Malmö Ideella, Föreningspool Malmö.
MISO är som organisation djupt engagerad i Malmöandan och Civilsamhällets samordnare, Verenice Bengtsson, är anställd av MISO.

Vi vet att Malmö stad (både tjänstepersoner och politiker) uppskattar samverkan med MISO och genom att vi tillsammans valt att organisera oss i paraplyorganisationen blir vi en tydligare samtalspartner och kan förhandla om bättre villkor för Malmös idrottsföreningar. Vårt mål är att Malmös idrottsföreningar ska ha de bästa förutsättningarna.
Tillsammans blir vi starkare!

Vi vill fortsätta att arbeta med våra 5 kärnfrågor då vi vet att dessa frågor är viktiga nycklar för alla idrottsföreningar men både staden och samhället utvecklas och förändras och tillsammans behöver vi blicka framåt för att utvecklas!

Vi vill veta hur våra medlemsföreningar har det!
Två år av pandemi och bristande möjligheter att träffas har påverkat oss alla mycket och därför känns det extra viktigt för oss att skapa oss en tydlig bild över idrottens nuläge i Malmö för att kunna stötta våra medlemmar på bästa sätt även framöver.

Vi kommer att använda olika verktyg för att göra en nulägesanalys. Inför planeringsarbetet inför 2023 kommer vi att gå ut med en enkät till våra medlemsföreningar som vi hoppas att ni alla vill ta er tid att svara på när det är dags. Syftet med enkäten är att säkerställa  vilka frågor våra medlemmar vill att vi driver, vilka gemensamma mötesplatser vi behöver och hur vi på bästa sätt kan stötta våra medlemmar.

Det är viktigt för oss i MISO att träffa våra medlemmar personligen för att lära känna er och era verksamheter. Jag kommer gärna ut till er för att träffa er och om du redan nu känner dig redo för ett besök från MISO är du välkommen att kontakta mig på mina kontaktuppgifter nedan så bokar vi in ett besök. Ju mer kunskap vi i MISO har om våra medlemmar desto bättre kan vi driva idrottsrelaterade frågor och utveckling i Malmö!

Valår
Det är valår och Riksidrottsförbundet har valt ut ett antal kärnfrågor att arbeta med.
Dessa valfrågor har RF SISU Skåne brutit ned till regional nivå:

– Plats för idrott
– Återstart
– Samverkan mellan kommuner

Vi i MISO kommer i vår tur att bryta ned frågorna till lokal nivå och arbeta med dem utifrån ett Malmöperspektiv.
Håll utkik efter vårt arbete kopplat till Valet 2022 i våra sociala medier och på www.miso.se.

Slutligen …
Vi håller tillsammans med RF SISU Skåne på att planera höstens medlemsaktiviteter. Vår förhoppning är att kunna samla våra medlemsföreningar i slutet av september, mer info kommer inom kort.

Har du tankar och idéer kring format och innehåll är du hjärtligt välkommen att höra av dig.

Följ oss gärna på Facebook och Linkedin!

Med vänliga hälsningar
Katarina

E-post: katarina.olsson@miso.se
Telefon: 079-320 80 88

 

Föreningsutbildning hösten 2022

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen. Utbildningarna samordnas av Föreningspool Malmö och är gratis för föreningar i Malmö.

Programmet för höstens utbildningar är klart. Välkommen att anmäla dig till Styrelsekunskap, Praktisk bokföring och Kassörskunskap.

https://foreningspoolmalmo.se/utbildning

Föreningslots Malmö – ny hemsida

Föreningslots Malmö lotsar in nya Malmöbor i staden genom föreningslivet.
Föreningslots Malmö är en stödstruktur för personer som är nya i Malmö genom att ha migrerat. Stödstrukturen består av två delar – projektet Engagemang i Malmö samt NAD och TIA. Integration är en av de frågor som MISO driver och vi samverkar med Malmö Ideella i dessa projekt.

I samverkan mellan idéburen och offentlig sektor försöker stödstrukturens olika metoder hjälpa den enskilde individen att stärka det svenska språket, utöka kontakter och nätverk, samt stärka den mentala och fysiska hälsan. Dessutom ger den även den nya Malmöbon möjlighet att bli en del av samhället utifrån sina egna intressen, kompetenser och behov.

Besök gärna nya hemsidan
https://www.foreningslots.se/

Förbättra idrottsföreningens förutsättningar

I september är det val i Sverige. Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse och RF-SISU Skåne har sammanställt ett antal områden där vi samlat några av de utmaningar som vi från RF-SISU Skåne ser framför oss i en folder.

  • Bättre anläggningar och idrottsmiljöer
  • Återstart för en bättre folkhälsa
  • Samverkan för mer idrottande

Det är dags att förbättra föreningens förutsättningar
Till idrottsförening
Till politiker

https://www.rfsisu.se/skane/Viarbetarmed/sarskildauppdrag/idrottensviktigafragorivalet2022/

Inte bara idrott

Idrotten förenar, skapar gemenskap och tillhörighet. Den har “kraften att förändra”, såsom Nelson Mandela sa i sitt tal för 20 år sedan. Det finns en underutnyttjad potential när det gäller den roll idrotten kan spela i vårt samhälle och med rätt stimulans kan idrotten bidra till samhällsutveckling på många olika nivåer. Organisationer som använder idrott för att angripa angelägna samhällsproblem är viktiga för samhällsutvecklingen, men de saknar ofta tillräckliga resurser.

Genom en särskild satsning vill Postkodstiftelsen därför ge möjlighet för ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser i Sverige att söka mellan 500 000–900 000 kronor för att genomföra projekt som använder idrott som möjliggörare för social förändring. Postkodstiftelsen ser gärna att projekten, på ett engagerande och praktiskt sätt, angriper olika samhällsproblem genom idrotten.

Insatserna kan handla om att använda idrott för att främja ungas potential och motverka utanförskap. Det kan även handla om att öka engagemanget om miljö och klimatförändringar genom idrott som arbetssätt, eller ta fram ett nytt tillvägagångssätt där idrotten inkluderas som metod för att angripa en specifik samhällsutmaning. Projektaktiviteterna kan även innebära att organisationerna stärker sin förmåga och sin kapacitet att agera långsiktigt.

Ansökan
Sista ansökningsdagen är den 21 augusti 2022.
https://postkodstiftelsen.se/inte-bara-idrott/

Projekten kan tidigast starta 1 februari 2023 och avslutas senast 31 januari 2024. Ni kan ansöka om ett projektstöd på mellan 500 000–900 000 kronor och projektet kan medfinansieras av andra givare, men projektets genomförande ska inte vara avhängigt annan finansiering än Postkodstiftelsens stöd.

Volontärbarometern 2022

Nu lanserar Volontärbyrån Volontärbarometern 2022, den årliga rapporten om det ideella engagemanget. Rapporten bygger på enkätundersökningar bland både volontärer och ideella organisationer.

Årets undersökning innehåller som tidigare år siffror om vad volontärer ägnat sig åt, och vad som är viktigt för de som har engagerat sig ideellt. Bland annat visar den att praktiska uppgifter dominerat och att medmänsklighet engagerat mest.

Pensionärerna är tillbaka i engagemanget, plikten kallade många i krisen och medmänsklighet är den största drivkraften.

Läs mer och ladda ner Volontärbarometern 2022 här