BRIS: Ny rapport – Varför frågar ni bara inte barn?

Att främja fysisk aktivitet för barn är en central folkhälsofråga. Fysisk rörelse stärker kroppen och likaså det psykiska välbefinnandet. Samtidigt rör barn på sig alldeles för lite, sett till de rekommendationer som finns.

För att ta reda på vad barn själva tänker och tycker kring fysisk aktivitet och vad barn menar krävs för att öka barns fysiska rörelse har Bris gjort en Sifo-undersökning bland barn i åldern 13–17 år. I undersökningen framkommer att barn efterfrågar ökad delaktighet, många vill se en mer jämlik tillgång till aktiviteter och idrott samt önskar mer engagemang från vuxna.

Läs rapporten här:
Varför frågar ni inte bara barn?

Inbjudan till möte angående utveckling av lokalkostnadsbidrag

Under 2017/2018 genomförde fritidsförvaltningen en utredning kring lokalkostnadsbidraget. Dom föreningar som då fick vara med och ge feedback uttryckte en önskan om att få vara med tidigare i processen. Därför bjuder vi nu in till samtal i samband med påbörjande av den nya utredningen där vi återigen går igenom det lokalstöd fritidsförvaltningen erbjuder föreningslivet i Malmö.

Tanken med mötet är följande:
Först en kortare presentation där vi förklarar hur stödet ser ut idag, lite hur andra kommuner gör och annan relevant information. Vi vill sedan gå över till ett workshop moment där vi vill ha in era åsikter, tankar och idéer kring hur ett lokalstöd skulle kunna se ut.

Fritidsförvaltningens uppdrag är att erbjuda en meningsfull fritid för alla i Malmö och det är den utgångspunkten vi ska ha när vi diskuterar det framtida lokalstödet.

Mötet är tänkt att hållas 2022-12-01 kl 09.00 – 11.00 och 17.30 – 19.30 på Nobelvägen 21.
Ni behöver anmäla er i förtid via följande länk:
https://malmo.se/For-foreningar/Foreningsliv—Idrott-och-fritid/Utbildningar-for-registrerade-foreningar/Inbjudan-utredning-lokalstod.html

Vi hoppas att ni kan dyka upp och bidra till givande konstruktiva diskussioner med oss. Dina åsikter är ovärderliga.

Idrottsmuseets vänner – Medlemsträff 8 december

Idrottsmuseets vänner bjuder in till medlemsträff inklusive bokutlämning av Skånsk Idrotts Historias årsbok 2022  torsdag 8 december 2022 klockan 10:30.

Plats: Mästarrummet Baltiska hallen
Gäst: Tommy Persson, långdistanslöparen och OS-medaljören som också är historienörd och skrivit en bok.

Inbjudan

 

Idrottsrörelsen agerar för minskad klimatpåverkan

Bild: rf.se

Idrottsrörelsen tar fram metoder för att minska utsläpp i samband med att ta sig till och från träningar och tävlingar. Riksidrottsförbundet, Svenska Handbollförbundet, Svenska Ridsportförbundet och Svenska Orienteringsförbundet driver tillsammans ett projekt med fokus på beteendeförändringar inom fritidsresande. Projektet finansieras av Vinnova.

Arbetet i projektet pågår under två år och avslutas september 2023.

Mål i projektet:

  • Utveckla och testa en metod för beteendeförändring mot en klimatneutral/hållbar, hälsosam och jämlik mobilitet som är kopplad till organiserad idrottsutövning i Sverige.
  • Minska utsläppen av koldioxid för resor hos deltagande organisationer och deras medlemmar med en takt dubbelt så hög som Parisavtalets överenskommelse om halverade utsläpp till 2030, motsvarande 7 % årlig CO2-reduktion.
  • Fördubbla användningen av hälsofrämjande transportmedel för resor hos deltagande organisationer och deras medlemmar.
  • Ta fram en plan för att skala upp testmetod till hela idrottsrörelsen.

Läs mer här:
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/idrottsrorelsenagerarforminskadklimatpaverkan

https://www.rf.se/RFarbetarmed/hallbarutveckling/merhallbararesvanor/

Lärandelunch: Så blev Malmö en skatestad

Malmö lyfts idag internationellt som världens kanske mest skateboardvänliga stad. Bakom utvecklingen ligger ett tjugoårigt samarbete där engagemanget från Malmös skateboardåkare i kombination med stadens lyhörda stöd skapat helt unika förutsättningar för att leva som skateboardåkare, men också för skateboardvärlden att bidra till stadens utveckling.

Den 1:a december får du lyssna och prata med Gustav Svanborg Edén, projektledare för samarbetet mellan Malmös skateboardåkare och Fastighets och Gatukontoret som samlats under varumärket Skate Malmö.

När: 1 december 2022 kl. 12.00-13.00
Plats: Bryggeriet, Lantmannagatan 59A i Malmö

Anmälan:
Anmäl dig här

Vi bjuder på vegetarisk lunch. För att kunna genomföra detta samt för att minska matsvinnet tar vi ut en ”no show”-avgift på 150 kronor, vilket innebär att du får betala om du får förhinder men inte avbokar din plats.

Dags för anställd

Föreningspool Malmö har reviderat dokumentet Dags för anställd som är en sammanställning av de viktigaste reglerna och förhållningssätten som gäller för arbetsgivare i ideella föreningar. Det innefattar regler för arbetsgivare som har anställda i en ideell förening, styrelsens ansvar, regler vid avslutande av anställning, sjukdom, föräldraledighet, semesterregler, lönehantering, anställningsformer m.m.

Från och med den 1 oktober 2022 tillämpas delvis nya regler gällande lagar och avtal då arbetsmarknadens parter (arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer) tecknat ett nytt, så kallat, Huvudavtal (tecknat mellan arbetsmarknadens parter och staten) som innebär vissa förändringar och som påverkar dig som arbetsgivare och arbetstagare på din arbetsplats. Mer om detta kan du läsa i dokumentet.

Dags för anställd

GRL PWR WKND 3 december

Vill er förening slå ett slag för unga tjejer och icke-binäras självklara plats i Malmös idrotts- och föreningsliv? Hör då av er till evenemangfritid@malmo.se för att vara med och delta i GRL PWR WKND den 3 december.

GRL PWR WKND arrangeras på Stadionområdet där vi vill skapa en frizon tillsammans med er föreningar med blandade idrotter att testa på för våra tjejer och icke-binära.

Idrottsmuseets vänner – Medlemsträff 8 november

Idrottsmuseets vänner bjuder in till medlemsträff tisdag 8 november 2022 klockan 10:30.

Plats: Mästarrummet Baltiska hallen
Gäst: Åke Stolt

Prisbelönade journalisten och författaren Åke Stolt, sportchef och krönikör på Sydsvenska Dagbladet under tjugo år, författare till tolv böcker, gästar oss och och talar om det viktiga ämnet: Politiken och idrotten.

Inbjudan

Nominera till Skånska idrottspriser 2022

Varje år delar RF-SISU Skåne ut priser till personer och lag som gjort bra insatser under året som gått. Priserna delas ut i fyra klasser: Årets Idrottsförening, Årets Idrottsledare, Årets Funktionär och Årets Idrottare.

Nomineringar görs i slutet av varje år och sedan utser en jury vinnarna i respektive klass. Nomineringen för 2022 är öppen t.o.m. den 31 december 2022.

Kriterier för:

Årets idrottsförening
Utmärkelsen tilldelas idrottsförening för framgångsrika och föredömligt utförda insatser inom barn– och ungdomsidrotten, vuxenidrotten eller elitidrotten i Skåne. En förening kan erhålla utmärkelsen mer än en gång.

Årets idrottsledare
Utmärkelsen tilldelas idrottsledare för framgångsrika och föredömligt utförda ledarinsatser inom idrotten i Skåne. En ledare kan endast erhålla utmärkelsen en gång.

Årets funktionär
Utmärkelsen tilldelas funktionär som utmärkt sig som domare, tränings/tävlingsfunktionär eller genom annat ideellt arbete inom föreningens verksamheter som tex kioskpersonal, materialförvaltare mm. En person som tar sig an uppgifter för att verksamheten skall fungera och ständigt har medlemmarnas bästa i fokus.

Årets Idrottare
Utmärkelsen tilldelas en idrottsutövare eller lag som gjort en synnerligen framgångsrik idrottsprestation.

Nominera här senast den 31 december 2022