Protokollskrivning – Ny utbildning av Föreningspool Malmö

Under hösten arrangerar Föreningspool Malmö en ny utbildning i protokollskrivning.
Kursen riktar sig till föreningssekreteraren, mötessekreteraren samt alla med intresse för att lära sig skriva protokoll.

Första tillfället är den 22 september kl. 13:00-15:30

För mer information om kursinnehåll och anmälan
se https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

MISO har flyttat till nya lokaler

MISO och Föreningspool Malmö har i dagarna flyttat till nya fina lokaler på Södra Vallgatan 5 i centrala Malmö. Här har vi tillgång till olika mötes- och utbildningsrum, allt i samma hus.

Vår nya adress:

Malmö Idrottsföreningars Samorganisation
Södra Vallgatan 5
211 40 Malmö

Föreningsutbildning i augusti

I augusti kör Föreningspool Malmö igång med höstens föreningsutbildningar. Höstens program inleds med Styrelsekunskap och Praktisk bokföring. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö.

24 augusti 18.00-20.30
Praktisk bokföring i förening
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

31 augusti kl. 18.00-20.30
Styrelsekunskap
Kursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

För mer information om kursinnehåll och anmälan
se https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Föreningarnas dag den 14 augusti under Malmöfestivalen

Möt Malmös föreningsliv på Föreningarnas dag! Mellan kl 11.30-15.00 finns representanter från Malmös föreningsliv på plats på Gustav Adolfs Torg för att informera och visa upp sina verksamheter och aktiviteter. På programmet står en fullspäckad dag med uppvisningar på scenen och varje förening har ett informationsbord där den som letar efter nya fritidsaktiviteter kan ställa frågor och få information.

Föreningarnas dag är ett samarbete mellan Malmö Idrottsföreningars Samorganisation, Malmö Ideella och Malmö stad.

https://www.malmofestivalen.se/program/80251

Tillfällig extra nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23 åringarna

Riksdagen har (2022) beslutat om en tillfällig extra nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23 åringarna under sommaren. På ersättning upp till max 25 000 kronor som betalas ut under månaderna juni, juli och augusti 2022 är arbetsgivaravgifterna 10,21 procent istället för 19,73 procent.

https://www.skatteverket.se/foretag/arbetsgivare/arbetsgivaravgifterochskatteavdrag/arbetsgivaravgifter.4.233f91f71260075abe8800020817.html#Lagreavgifterforfodda1999till2003

Extraresurs för föreningar

Behöver din förening en resurs som erbjuds en anställning samtidigt som du får ekonomisk ersättning?

Du anställer en person som har varit utan arbete under en längre tid, någon som är ny i Sverige eller någon med en funktionsnedsättning. Syftet är att stimulera anställningar av personer som har svårt att få ett arbete utan stöd och samtidigt bidrar du till samhällsnytta.

På Arbetsmarknadsavdelningen, Malmö Stad, finns det många inskrivna, lämpliga och duktiga kandidater. Vi är ett stöd i rekryteringen och vi samarbetar med Arbetsförmedlingen.

Det finns olika stödformer:
Arbetsförmedlingen – Nystartsjobb
Arbetsförmedlingen – Introduktionsjobb
Arbetsförmedlingen – Lönebidrag

Är du intresserad eller har frågor så kontakta:

Susan Fuchs
Arbetsmarknadssekreterare
Malmö Stad AMA
0732 313 953
susan.fuchs@malmo.se 

Miljaim Hasanaj
Arbetsmarknadssekreterare
Malmö Stad AMA
073 305 53 19
miljaim.hasanaj@malmo.se

Thomas Lundholm
Arbetsmarknadssekreterare
0701-467594
thomas.lundholm@malmo.se

Föreningspool Malmö
Du vet väl att du kan få hjälp av Föreningspool Malmö i en rad frågor kopplat till personaladministration som t ex löner, skatter, arbetsgivaravgifter, kontrolluppgifter osv om ni en ideell förening i Malmö.
https://foreningspoolmalmo.se/

 

 

Meddela framgångar inför Mästarhyllningen

Har din förening vunnit SM-guld eller nått internationella framgångar i form av EM-, VM- eller OS-medalj under 2022?

Varje år uppmärksammar Malmö stad framgångsrika Malmöidrottare med en ceremoni i Rådhuset. Glöm inte att meddela Idrottsenheten så att ni får en inbjudan till Mästarhyllningen. Idrotterna måste tillhöra Riksidrottsförbundet och är enbart för seniorer.

Skicka gärna mail till liridona.murati@malmo.se med information:

Personuppgifter (för- och efternamn, mailadress, telefonnummer och adress)
Idrott
Gren (dam, herr, viktklass, gren etc.)
Vinst (SM-guld, EM/VM/OS-medalj)
Förening

Idrottsrapport 2022

Fritidsförvaltningen tar årligen fram en rapport kring föreningsidrotten i Malmö. Syftet med rapporten är att visa hur pass effektivt och flexibelt fritidsförvaltningens idrottsanläggningar används. I rapporten beskrivs förutsättningarna för den verksamhet, i huvudsak föreningsidrott, som bedrivs i anläggningarna. Rapporten fungerar som en del av ett underlag vid arbetet med strategisk utveckling av anläggningar samt vid utvecklingsarbetet av förvaltningens fördelningsprinciper och öppethållande.

Idrottsrapporten 2022

Medlemsbrev MISO 21 juni 2022 – Malmö Idrottsföreningars Samorganisation

Bild: Katarina Olsson – ny verksamhetschef MISO & Föreningspool Malmö

Hej!

Den 1 maj tog jag över stafettpinnen som verksamhetschef för MISO (Malmö Idrottsföreningars Samorganisation) och Föreningspool Malmö.
I det här brevet vill jag dels introducera mig själv men även dela med mig av MISOs tankar kring hur vi tillsammans kan arbeta för att stärka idrotten och föreningslivet i Malmö genom samverkan och kunskapsdelning.

Vem är jag?
Jag har ett långt förflutet inom Malmö stad där jag arbetat med besöksnäringsfrågor i nästan 20 år.
De senaste 5 åren har jag varit klubbchef i Malbas och de åren har lärt mig mycket om föreningslivets utmaningar och möjligheter.
Jag har arbetat med människors fritid och samverkan i princip hela mitt yrkesverksamma liv och hoppas att min erfarenhet av detta ska vara till glädje, inte bara för MISO som organisation, utan framförallt för alla våra medlemmar och förhoppningsvis blivande medlemmar.

Vad är MISO och varför finns vi?
Malmö Idrottsföreningars Samorganisation bildades 1974 i syftet att företräda idrottsföreningar i Malmö gentemot t ex Malmö stad och andra, för idrotten, viktiga organisationer.

Våra huvudfrågor är kopplade till:

– Anläggningar
– Bidrag
– Folkhälsa
– Integration
– Arbetsmarknad

MISO driver även, genom ett samarbete med Malmö stad och Malmö Ideella, Föreningspool Malmö.
MISO är som organisation djupt engagerad i Malmöandan och Civilsamhällets samordnare, Verenice Bengtsson, är anställd av MISO.

Vi vet att Malmö stad (både tjänstepersoner och politiker) uppskattar samverkan med MISO och genom att vi tillsammans valt att organisera oss i paraplyorganisationen blir vi en tydligare samtalspartner och kan förhandla om bättre villkor för Malmös idrottsföreningar. Vårt mål är att Malmös idrottsföreningar ska ha de bästa förutsättningarna.
Tillsammans blir vi starkare!

Vi vill fortsätta att arbeta med våra 5 kärnfrågor då vi vet att dessa frågor är viktiga nycklar för alla idrottsföreningar men både staden och samhället utvecklas och förändras och tillsammans behöver vi blicka framåt för att utvecklas!

Vi vill veta hur våra medlemsföreningar har det!
Två år av pandemi och bristande möjligheter att träffas har påverkat oss alla mycket och därför känns det extra viktigt för oss att skapa oss en tydlig bild över idrottens nuläge i Malmö för att kunna stötta våra medlemmar på bästa sätt även framöver.

Vi kommer att använda olika verktyg för att göra en nulägesanalys. Inför planeringsarbetet inför 2023 kommer vi att gå ut med en enkät till våra medlemsföreningar som vi hoppas att ni alla vill ta er tid att svara på när det är dags. Syftet med enkäten är att säkerställa  vilka frågor våra medlemmar vill att vi driver, vilka gemensamma mötesplatser vi behöver och hur vi på bästa sätt kan stötta våra medlemmar.

Det är viktigt för oss i MISO att träffa våra medlemmar personligen för att lära känna er och era verksamheter. Jag kommer gärna ut till er för att träffa er och om du redan nu känner dig redo för ett besök från MISO är du välkommen att kontakta mig på mina kontaktuppgifter nedan så bokar vi in ett besök. Ju mer kunskap vi i MISO har om våra medlemmar desto bättre kan vi driva idrottsrelaterade frågor och utveckling i Malmö!

Valår
Det är valår och Riksidrottsförbundet har valt ut ett antal kärnfrågor att arbeta med.
Dessa valfrågor har RF SISU Skåne brutit ned till regional nivå:

– Plats för idrott
– Återstart
– Samverkan mellan kommuner

Vi i MISO kommer i vår tur att bryta ned frågorna till lokal nivå och arbeta med dem utifrån ett Malmöperspektiv.
Håll utkik efter vårt arbete kopplat till Valet 2022 i våra sociala medier och på www.miso.se.

Slutligen …
Vi håller tillsammans med RF SISU Skåne på att planera höstens medlemsaktiviteter. Vår förhoppning är att kunna samla våra medlemsföreningar i slutet av september, mer info kommer inom kort.

Har du tankar och idéer kring format och innehåll är du hjärtligt välkommen att höra av dig.

Följ oss gärna på Facebook och Linkedin!

Med vänliga hälsningar
Katarina

E-post: katarina.olsson@miso.se
Telefon: 079-320 80 88