Tips om projektbidrag – Grannskapsinitiativet

Ni har väl inte missat detta projektbidrag som kan sökas året runt? Postkodstiftelsen efterfrågar ansökningar från lokala föreningar runtom i Malmö.

Information om Grannskapsinitiativet

  • Syfte: Bidra till levande, öppna och tillgängliga grannskap runtom i Sverige.
  • Projekt: Stöd ges till nya gemensamma aktiviteter i närområdet som stärker gemenskapen mellan människor, skapar nya möten och/eller bidrar till ökat välbefinnande och hälsa.
  • Vilka kan söka? Ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser. Organisationen ska ha ett svenskt organisationsnummer sedan minst ett år och haft ett bokslut.
  • Stöd: Man kan söka 20 000–50 000 kronor. Projektet ska helt eller i huvudsak finansieras av pengarna från Postkodstiftelsen.
  • Projektlängd: Projekt inom Grannskapsinitiativet kan vara 1 till 9 månader.
  • Inspiration: Bland projekten som redan fått stöd finns till exempel öppna idrottsaktiviteter, lokala evenemang, guidningar, kurser, integrationsinsatser, kultur och forum för samtal.
  • Läs mer och ansök här: https://postkodstiftelsen.se/grannskapsinitiativet/
    Har ni en passande idé ni vill förverkliga? Tveka då inte att söka! Man kan söka året runt och besked om stöd ges redan inom 2-6 veckor.

Missa inte Parasportdagen!

Är din förening nyfiken på parasport och en aktiv fritid?
Lördagen den 13 januari klockan 13-16 finns möjlighet att prova på ett stort antal parasporter under en och samma dag. Ta tillfället i akt och tala med FIFH:s representanter för information och personlig rådgivning. Eventet är öppet för alla intresserade men med fokus på dig med funktionsnedsättning och dina närstående samt för dig som studerar eller arbetar med målgruppen.

Dagen handlar också om ”awareness” och att uppmärksamma Malmö Open – The European Parasport Event som arrangeras 8-11 februari. Samma spel samlar cirka 1500-2000 tävlande från ett 30-tal nationer.

Parasportdagens entré är mellan Baltiska hallen och Isstadion på Stadionområdet i Malmö. På plats kan du testa fler än tjugo olika idrotter och motionsaktiviteter helt kostnadsfritt.

https://fifh.com/

Idrottsrapporten 2023

Fritidsförvaltningen tar årligen fram en rapport kring idrotten i Malmö. Här beskrivs förutsättningarna för den verksamhet, i huvudsak föreningsidrott, som bedrivs i fritidsförvaltningens anläggningar. Syftet med rapporten är att visa hur pass effektivt och flexibelt fritidsförvaltningens idrottsanläggningar används. Idrottsrapporten används därför som underlag vid arbetet med strategisk utveckling av anläggningar samt vid utvecklingsarbetet av förvaltningens fördelningsprinciper och öppethållande. I årets rapport har en genomlysning av kampsportslivet i Malmö gjorts samt en undersökning om Malmöbornas idrottsvanor.

Läs Idrottsrapporten 2023 här

Föreningsutbildning i december

I december erbjuder Föreningspool Malmö föreningsutbildning i Praktisk bokföring och Protokollskrivning. Utbildningarna är gratis för ideella föreningar i Malmö.

6 december kl. 17.30-20.00
Praktisk bokföring i förening
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

6 december kl. 17.30-20.00
Protokollskrivning
Kursen riktar sig till föreningssekreteraren, mötessekreteraren samt alla med intresse för att lära sig skriva protokoll.

För mer information om kursinnehåll och anmälan
se https://foreningspoolmalmo.se/foreningsutbildning/

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Bo Malmquist 1944-2023

Tyvärr har vi nåtts av det tråkiga beskedet att Bo Malmquist har avlidit efter en tids sjukdom.

Bo Malmquist var under många år styrelseledamot i MISO och kännetecknades av stor inlevelse, med en nyfikenhet på utveckling och med ett stort idrotts- och föreningslivskunnande. Alltid tillgänglig och till det skall läggas en man med stor humor! Ja inte om man skulle råka säga något som i det minsta, minsta skulle kunna uppfattas som något negativ om sitt älskade Malmö FF hur man nu än försökte linda in det.

Bo Malmquist var en riktig ”blåing” – som aktiv handbollsspelare, styrelseledamot i fotbollen där han hade rollen som en mycket nogsam sekreterare och därefter ledamot i föreningens valberedning.

Våra tankar är hos Bos anhöriga.

För MISO
Tommy Theorin
Ordförande

Viktiga datum att ha koll på i december

Är din förening registrerad hos fritidsförvaltningen så tänk på att er förening ansvarar för att veta när det är dags att rapportera, redovisa, uppdatera uppgifter och skicka in handlingar i det digitala systemet.

I december måste ni ha koll på lovbidrag.

1 december

Ansök om lovbidrag
Alla bidragsberättigade föreningar kan ansöka om lovbidrag för februarilovet.

Se alla viktiga datum här:
https://malmo.se/For-foreningar/Foreningsliv—Idrott-och-fritid/Viktiga-datum-att-ha-koll-pa.html

Lärandelunch: 7 dec med Andreas Schönström och Jörgen Rasmusson

Hur bygger vi in möjligheter för rörelse, livsglädje och delaktighet i framtidens Malmö? 
Årets sista lärandelunch äger rum den 7:e december kl. 12.00 och som gästföreläsare har vi inga mindre än Andreas Schönström (S) Kommunalråd med ansvar för teknik och Malmö-entreprenören Jörgen Rasmusson.

De kommer att berätta om planerna för ett 7 200 kvadratmeter stort område i östra Hyllie (mellan Pildammsvägen, Henriksdalsvägen och Hyllie vattenparksgata) där tekniska nämnden nyligen beslutade att reservera mark för ett projekt som omfattar en idrottsanläggning, bostäder och service.

​Markreservationen görs åt JöLa Invest. Detta är en stor och innovativ investering som är viktig för staden!

​Missa inte tillfället att lyssna på och ställa frågor till Andreas och Jörgen om initiativet samt om stadens utveckling med koppling till kultur, fritid, besöksnäring och föreningsliv.

​Vi bjuder på lunch. Begränsade antal platser.

Anmäl dig här

Lärandelunch
7:e december 2023
kl. 12.00 -13.00
Föreningscentret Nobel 21, Nobelvägen 21, Malmö

Bertil Jönsson 1930-2023

Med stor ledsnad har vi mottagit budet att vår Hedersledamot Bertil Jönsson avled i måndags kväll.

Bertil har betytt mycket för MISO och vår verksamhet och var under många år styrelseledamot i vår organisation. Han var alltid tillgänglig och tog sig an sina uppdrag med stor inlevelse, bidrog och delade alltid med sig av sitt stora kunnande och fann alltid ett sätt att sprida glädje med sin goda humor och erkänt lugna sätt!

Bertil skall vi också minnas för sin betydelsefulla och stora insats för utvecklingen inom idrotten och anläggningssidan i vår stad. Inte minst under sitt mångåriga arbete som omtyckt Fritidsdirektör. Bertil avslutade sin aktiva roll i arbetslivet genom att för Malmö stads räkning arbeta med att attrahera evenemang till Malmö. Låg där bland annat bakom att vi fick nöjet att i Isstadion live kunna uppleva två av dåtidens riktiga storheter Frank Sinatra och Julio Iglesias

Bertil var en av skaparna till Idrottsmuseet i Baltiska Hallen och utsågs också till Hedersordförande i Idrottsmuseets Vänner.

Badminton var hos Bertil favorit sporten där han var en spelare av hög nationella klass och representerade MAI. Både som aktiv och sedermera som ledare och styrelseledamot i föreningen. Tilläggas skall att han dessutom var svensk badmintons första förbundskapten. Fotbollen låg också Bertil varm om hjärtat och här representerade han IFK Malmö och  IF Allians.

Bertil, saknade är redan stor och tack för dina fantastiska insatser för hela vårt föreningsliv och MISO. Våra tankar går till hustru Siv och dotter Mariette med familj.

För MISO
Tommy Theorin

Idrottens Skattedag

Idrottens skattedag är den 30 november mellan 13:00-16:30. Temat för i år är mervärdesskatt inom idrotten och syftet med skattedagen är att på ett samlat sätt förmedla relevant information om framförallt de skatteregler som kan aktualiseras inom idrotten.

Träffen ska ge dig som deltagare tillfälle till kunskapsinhämtning och reflektion relaterat till den verksamhet som du företräder. Målsättningen är att du som deltagare efter dagen har fördjupat dina kunskaper inom framförallt moms med koppling till idrott.

Träffen kommer att vara digital och hålls tillsammans med Skatteverket.

Deltagandet är kostnadsfritt men registrering krävs för att kunna medverka.

Sista anmälningsdag är den 28 november 2023.

Mer information och anmälan

Nominera till Skånska idrottspriser 2023

Varje år delar RF-SISU Skåne ut priser till personer och lag som gjort bra insatser under året som gått. Priserna delas ut i fyra klasser: Årets Idrottsförening, Årets Idrottsledare, Årets Funktionär och Årets Idrottare.

Nomineringar görs i slutet av varje år och sedan utser en jury vinnarna i respektive klass. Nomineringen för 2023 är öppen fram till den 31 december 2023.

Nominera här senast den 31 december 2023

Kriterier för:

Årets idrottsförening
Utmärkelsen tilldelas idrottsförening för framgångsrika och föredömligt utförda insatser inom barn– och ungdomsidrotten, vuxenidrotten eller elitidrotten i Skåne. En förening kan erhålla utmärkelsen mer än en gång.

Årets idrottsledare
Utmärkelsen tilldelas idrottsledare för framgångsrika och föredömligt utförda ledarinsatser inom idrotten i Skåne. En ledare kan endast erhålla utmärkelsen en gång.

Årets funktionär
Utmärkelsen tilldelas funktionär som utmärkt sig som domare, tränings/tävlingsfunktionär eller genom annat ideellt arbete inom föreningens verksamheter som tex kioskpersonal, materialförvaltare mm. En person som tar sig an uppgifter för att verksamheten skall fungera och ständigt har medlemmarnas bästa i fokus.

Årets Idrottare
Utmärkelsen tilldelas en idrottsutövare eller lag som gjort en synnerligen framgångsrik idrottsprestation.