Föreläsning om barn och ungas rättigheter i föreningslivet

Hur ni kan arbeta praktiskt med  barnkonventionen i er förening?
Under hösten bjuder Fritidsförvaltningen tillsammans med barnrättsorganisationen Friends in till två kunskapshöjande utbildningstillfällen med föreläsning och workshop om praktiskt barnrättsarbete i föreningar. Ta chansen att utveckla er förenings arbete med att skapa en tryggt föreningsliv för alla barn och utbyt erfarenheter med andra föreningar!

Om föreläsningen
• Förstå hur ledare ska agera efter barnkonventionens lag
• Förebygg kränkningar, dåligt språkbruk och en otrygg stämning
• Lär er att arbeta för allas lika värde i gruppen och i föreningen
• Få kunskap om åldersmaktordning
• Förstå hur normer, makt och kränkningar hänger ihop och påverkar föreningen

Plats: Baltiska Hallen
Tid: 18.00-20.00
28 september
3 november

Anmälan:
Föreläsning om barn och ungas rättigheter i föreningslivet – Malmö stad (malmo.se)

Nominera Sveriges Föreningsvänligaste kommun 2022

Sveriges Föreningar inviterar Sveriges kommuner och det lokala föreningslivet att nominera den kommun som är Sveriges föreningsvänligaste år 2022!

Priset ”Gyllene koppen” delas ut årligen
Priset tilldelas den kommun som har goda villkor att verka i och som inser att det ideella föreningslivet är delaktigt, självständigt, respekterat och präglas av positiv kontakt. Den föreningsvänligaste kommunen kan få priset mer än en gång.

Så här går det till
De som nominerar sänder in sitt förslag eller nomineringsunderlag senast den 15 december 2022.

Efter det att vi fått in nomineringar så kommer en grupp som hanterar frågan göra en seriös bedömning av nomineringen och kommunen. Under den tiden kommer vi att genomföra en uppföljning och eventuellt begära in kompletterande uppgifter.

Det är alltid avgörande att det är kommunen (kommunstyrelsen) som vill bli nominerad, men tips kan kommit till oss från början från en förening eller privatperson.

Den 13 februari 2023 meddelar vi den kommunen som är Sveriges föreningsvänligaste kommun 2022. Tillsammans utformar vi pressmeddelande och bestämmer datum för prisceremoni. Platsen är hos den vinnande kommunen, som står för kostnaderna i samband med ceremoni kring prisutdelning.

Vad är viktigt i nomineringsunderlaget
Den som nominerar utgår från de ledord som anges nedan. Ledorden ska beskrivas i relation till kommunens förhållande till föreningslivet. Utifrån ledorden är det fritt att beskriva och bevisa hur väl kommunen verkar enligt ledorden. Det finns ingen förbestämd mall.

Ledord som är avgörande

    • Självständighet
    • Respekt
    • Delaktighet i strategier
    • Goda villkor att verka

Ledorden ska sättas i relation till föreningslivet i kommunen.
Vi ser fram emot er nominering!

Sveriges Föreningar välkomnar alla att nominera sin kommun till förmodligen den finaste utmärkelsen man som kommun kan få – den Gyllene koppen. Alla vill leva, bo och verka i den föreningsvänligaste kommun.

Nominering
Nominering ska vara inkommen senast den 15 december 2022. Använd avsett formulär via denna länk:
https://bit.ly/3RMrMPj

Frågor mejlas till info@sverigesforeningar.se Det går också att ringa till Gunnar Nilsson, 0733-54 78 78 för ytterligare information.

Även person kan nominera sin kommun, när det sker, så kontaktar vi kommunen om underlag. Vi gör på samma sätt när det är föreningar som nominerar sin kommun. Ett bra sätt när kommunen inte själv vill ta det första initiativet.

Kontakt
Olle Möller, 0708-995537
ordförande Sveriges Föreningar

Nominera till Malmö stads pris för mänskliga rättigheter

Malmö stads pris för mänskliga rättigheter delas ut till en enskild person, grupp, förening, nätverk, organisation eller annan som utfört en insats inom området mänskliga rättigheter.

Genom MR-priset vill Malmö stad motverka diskriminering och främja demokrati, jämställdhet, barnrättsfrågor, hälsa och mångfald. Vem som helst kan nominera någon som har gjort en insats inom området mänskliga rättigheter i Malmö.

Senast den 4 oktober behöver du lämna ditt förslag.

Mer information:
https://malmo.se/mr

Lärandelunch: Ung livsstil och rätten till idrott

Vad använder unga Malmöbor sin fritid till?
Vad är viktigt när barn och ungdomar tränar och är med i en idrottsförening?
Hur påverkar ungdomarnas socioekonomiska bakgrund deras val av idrott på fritiden?

Den 11:e oktober får du svar på denna och andra frågor när Malmöandan i samarbete med MISO, Malmö Idrottsföreningars Samorganisation kommer att genomföra en lärandelunch på temat ”Ung livsstil och rätten till idrott”.

Karolina Bergmark från Malmö stad kommer att presentera rapporten Ung Livsstil 2021 och därefter kommer Malmö mot Diskriminering att gå igenom diskrimineringsgrunderna och ge konkreta och praktiska exempel. Avslutningsvis har vi en paneldiskussion där vi pratar om goda exempel, hinder och utmaningar.

När: 11:e oktober 2022 kl. 12.00-14.30
Plats: MISO/ Södra Vallgatan 5

Anmälan:
Anmäl dig här

Lärandelunch arrangeras av Malmöandan i samarbete med Malmö Tillsammans. Vi bjuder på vegetarisk lunch!
För att kunna genomföra detta samt för att minska matsvinnet tar vi ut en ”no show”avgift på 150 kronor, vilket innebär att du får betala om du får förhinder men inte avbokar din plats.

 

Skatteverkets webbseminarier för idrottsföreningar

Missa inte Skatteverkets webbsända seminarier om arbetsgivarskap och deklaration.

14 september kl. 14:00-15:15
Idrottsföreningen som arbetsgivare

13 oktober kl. 17:00-18:15
Idrottsföreningen lämnar inkomstdeklaration

26 oktober kl. 17:00-18:15
Idrottsföreningen som arbetsgivare

21 november kl. 17:00-18:15
Idrottsföreningen som arbetsgivare

15 december kl. 17:00-18:15
Idrottsföreningen lämnar kontrolluppgift

Inbjudan till medlemsträff på temat Trygg- & Inkluderande idrott 27/9 2022

Bild: RF-SISU Skåne

Den 27/9 2022 hälsar MISO (Malmö Idrottsföreningars Samorganisation) tillsammans med RF-SISU Skåne idrottsföreningar i Malmö välkomna till en intressant kväll på temat ”Trygg- & inkluderande idrott”. Missa inte chansen att träffa kollegor från andra föreningar och att få inspiration kring föreningsutveckling.

Arrangemanget är öppet för alla idrottsföreningar i Malmö, oavsett om man är medlem i MISO eller ej.

Kvällen inleds med mingel och MISO bjuder på något lätt att äta. Därefter kommer vi att ha förmånen att lyssna på Marina Karlsson från RF-SISU Skåne. Marina kommer att berätta om vilka verktyg och resurser RF-SISU Skåne erbjuder kopplat till föreningars arbete med ”Trygg och inkluderande idrott”. Vidare kommer vi att få ta del av goda exempel från Malmös föreningsliv och vi avslutar med en workshop med möjlighet för dialog och inspiration. På plats under kvällen finns personal och styrelsemedlemmar från MISO och Föreningspool Malmö.

Datum: 27 september 2022
Tid: 17.30-20.30
Plats: Adress: Södra Vallgatan 5, Malmö. Vi kommer att ha personal på plats vid entrén mellan 17.20-17.35. Kommer du därefter är entrén låst och vi ber dig att ringa oss på 079-320 80 88 så kommer vi och släpper in dig.

Anmälan
Vi har 55 platser och ni kan anmäla 2 personer/förening. Anmälan görs på länken nedan och deadline för anmälan är fredagen 23 september kl. 13:00. Det är gratis att delta men om du får förhinder ser vi gärna att du meddelar det så snart som möjligt så att vi inte beställer mer mat än nödvändigt!

Länk till anmälan: https://bit.ly/medlemstraff27sep2022

Övrigt
Har du frågor är du välkommen att kontakta MISOs verksamhetschef Katarina Olsson på katarina.olsson@miso.se eller telefon 079-320 80 88. Eventuell avanmälan görs till Katarina på e-posten ovan.

Ledarskapsutbildning för ungdomar

Bild: malmo.se

Är du mellan 16–25 år? Är du med i en förening i Malmö och intresserad av ledarskap? Välkommen till Unga ledare som är en gratis ledarskapsutbildning. Du kan ansöka till utbildningen i början av september varje år.

Du går möjlighet att utveckla ditt ledarskap i din förening, oavsett erfarenhet eller bakgrund.

Utbildningen är ett samarbete mellan fritidsförvaltningen och Rädda Barnen.

Mer information finns här:
https://malmo.se/ungaledare

 

Föreningsutbildning i september

I september erbjuder Föreningspool Malmö föreningsutbildning i Styrelsekunskap, Praktisk bokföring, Kassörskunskap och Protokollskrivning. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö.

31 augusti kl. 18.00-20.30
28 september kl. 18.00-20.30
Styrelsekunskap
Kursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

7 september kl. 18.00-20.30
21 september kl. 18.00-20.30
Praktisk bokföring i förening
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

14 september kl. 18.00-20.30
Kassörskunskap grund
Här introducerar vi dig i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens ekonomi kan hanteras. Kursen kräver ingen tidigare erfarenhet av ekonomi.

22 september kl. 13.00-15.30
Protokollskrivning
Kursen riktar sig till föreningssekreteraren, mötessekreteraren samt alla med intresse för att lära sig skriva protokoll

För mer information om kursinnehåll och anmälan
se https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Anmälan till Föreningsmässan Open Your Eyes

Nu är anmälan öppen för att delta i föreningsmässan Open Your Eyes på Malmö Universitet
den 5:e oktober 2022. Höstens Open Your Eyes kommer att genomföras i Niagara som tidigare mellan kl. 10-14.

Det finns ca. 30 platser för idéburna föreningar och organisationer. De som anmäler sig ska närvara under hela tiden mässan håller på.

Anmälan
görs till info@openyoureyes.se eller 0729-99 83 77.
Samma kontakter används också för frågor kring mässan.
I anmälan anger ni föreningen/organisationens namn, kontaktperson/er och en kort beskrivande text om er verksamhet, samt gärna logga eller bild från verksamhet om möjligt (beskrivande text, logga och bild är för att väcka intresse hos studenter inför mässan). För er som anmäler via telefon hittar vi en lösning för det sistnämnda.

Om ni inte deltagit på en föreningsmässa tidigare, så kan ni få lite inspiration av 3 olika föreningar i denna video där de beskriver varför de vill vara med på föreningsmässor. Videon är gjord av Malmö Mediakanal inom ramen för Engagemang i Malmö och är finansierad av Länsstyrelsen Skåne.

https://www.openyoureyes.se/