Hem

Välkommen till MISO

MISO bildades 1974 och förkortningen står för Malmö Idrottsföreningars Samorganisation. MISO har till uppgift att företräda idrottsföreningar i Malmö. MISO är ett kontaktorgan inför Malmö Kommun Fritidsnämnden och andra nämnder samt främjar samarbetet mellan idrottsföreningar, idrottssammanslutningar och andra ideella organisationer i Malmö. Läs mer om oss.

Nyheter och Information

Informationsmöte Bilda eller starta förening

Informationsmöte Bilda eller starta förening

Brinner du för en idé som du vill förverkliga tillsammans med andra? Kanske är ni ett gäng som vill samlas kring ett intresse eller som funderar på att starta ett företag...
Styrelsekunskap grundkurs 7 september

Styrelsekunskap grundkurs 7 september

Föreningsutbildningen Styrelsekunskap grundkurs riktar sig till styrelsemedlemmar utan erfarenhet av styrelsearbete. Föreläsaren diskuterar föreningsbegrepp, föreningens uppbyggnad, styrelsens roll samt relationen mellan styrelse och medlem. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som...
Idrottsmuseets vänner – Frukostmöte 29 augusti

Idrottsmuseets vänner – Frukostmöte 29 augusti

Idrottsmuseets vänner bjuder in till frukostmöte den 29 augusti 2016 kl. 08.00. Plats: Pressrummet på Swedbank Stadion Ingång 27 (Obs! Ändrad plats) Gäst: Staffan Tapper som berättar om 100 år i en...
Möte med tema Fritidsnämndens Föreningsstöd

Möte med tema Fritidsnämndens Föreningsstöd

Till MISOS medlemsföreningar! MIP och MISO bjuder in till möte med tema Fritidsnämndens Föreningsstöd den 14 september. MIP och MISO vill gärna träffa sina medlemsföreningar för att få in synpunkter angående Fritidsnämndens...
Dags för stadgar

Dags för stadgar

Nu presenterar MISO och MIP en uppdaterad Dags för stadgar  som ger tips till både ny och gammal förening. Det finns nu även en stadgemall i Word för nedladdning. Ni lägger ...
Malmö stads mångfalds- och jämställdhetspris 2016

Malmö stads mångfalds- och jämställdhetspris 2016

Ta chansen att nominera till 2016 års Mångfalds- och jämställdhetspris. Varje år utlyser Malmö stad belöningar för goda insatser som bidrar till mångfald och jämställdhet. Priset delas ut i två kategorier på...
Mänskliga rättighetsdagarna 2016

Mänskliga rättighetsdagarna 2016

Årets Mänskliga rättighetsdagarna kommer ske 17-19 nov, i Malmö. Temat för i år är ”Det handlar om dina rättigheter!” och rättigheter som kommer tas upp är bland annat; Rätten till...
Föreningsutbildning hösten 2016

Föreningsutbildning hösten 2016

Utbildningsprogrammet för MISO och MIPs föreningskurser hösten 2016 är klart. Vi genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö. Utbildningsprogram hösten 2016 Anmäl er redan nu...
Årets föreningsmässa Open Your Eyes to Malmö 28 september

Årets föreningsmässa Open Your Eyes to Malmö 28 september

Årets föreningsmässa - Open Your Eyes to Malmö – blir den 28 september 2016 kl. 10-14 på Malmö högskola, Niagara. Föreningsmässan anordnas av MIP, MISO, Studenthälsan Malmö högskola, Studentkåren, Malmö Stad...
Förslag till - Ny organisation för Malmö stad

Förslag till - Ny organisation för Malmö stad

Kommunstyrelsen har skickat ut en remiss på förslag till en ny kommunal organisation. Man vill se över den nuvarande organisationen. I fokus för översynen står välfärdsfrågorna och då särskilt att...

Fler nyheter »