Visionsprojekt

Vision-20151

Detta projekt sker i samråd med Fritidsnämnden. MISO är engagerad utöver i samrådsgruppen även i olika arbetsgrupper.

Mellan åren 2001-2003 har vi skapat mycket inom visionsarbetet som följer:

 • Kartläggning av statistik som berör föreningslivet i Malmö
 • Distribution av “Fakta om föreningslivet”, 1500 ex
 • Utredning av föreningslivets övernattningsbehov
 • Kartläggning över tänkbara platser för grupplogi
 • Framtagning av utbildningsmodell för rektorer
 • Utbildning för kommunala tjänstemän och rektorer i samverkan förening – förvaltning
 • Nordisk valideringskonferens “SE Malmö 2002″
 • Produktion och sändning av tematiska TV program som belyser förenings själ
 • Föredragande om Malmömodellen på World Leisure Congress
 • Produktion av MAOs lilla handbok för skickliga politiker, tjänstemän och pedagoger
 • Distribution av MAOs lilla handbok, 4000 ex
 • Certifieringstudie och analys av nordiska samt europeiska företeelser
 • Presentation och diskussion av kvalité i Förening på konsulentkonferens
 • Framtagande av materialet “Kvalitet i Förening”!
 • Kartläggning av sociala bokslut i Sverige, Norden och Europa
 • Testföreningar som använder Spreckley metoden
 • Översättning av Pearce metoden till svenska
 • Framtagning av Malmömetod kring socialt bokslut

Kvalitet i förening

Socialt bokslut

Maos lilla handbok