RF: Nya Idrottsrapporten 2020

RF:s Idrottsrapport är här för andra gången. Där hittar du färska siffror om idrottsrörelsens strategiarbete mot 2025, exempel på vad som händer i föreningar och förbund och en genomgång av idrottsrörelsens utvecklingsresor.

Idrottsrapporten 2020

Idrottsrapporten 2020 lyfter aktuell forskning och inspirerande människor. Där finns exempel på idrottsföreningar och förbund som har påbörjat sin egen resa, men också viktiga och ibland kritiska perspektiv.

För att på en övergripande nivå följa idrottsrörelsens utveckling mot målen 2025 har Riksidrottsförbundet tagit fram ett antal indikatorer, kvantitativa mått som kan peka på hur ett område förändras över tid. I Idrottsrapporten 2020 redovisar vi hur indikatorerna ser ut från 2015, då strategiarbetet tog sin början, fram till och med 2019.

Vi kommer att behöva vänta på siffror för pandemiåret 2020 för att se hur strategiarbetet står sig genom coronakrisen. Dessa siffror finns tillgängliga och publiceras först i Idrottsrapporten 2022.

– Under 2020 har corona påverkat samhället och idrottsrörelsen stort. Vår verksamhet har inte kunnat pågå som vanligt och det har varit tufft ekonomiskt, inte minst för våra föreningar. Även om vi kan se hur corona ändrar vår vardag i föreningar och förbund är det ännu för tidigt att säga hur idrottsrörelsens långsiktiga utvecklingsarbete har påverkats, säger Stefan Bergh, Riksidrottsförbundets generalsekreterare.

2015 beslutade idrottsrörelsen gemensamt om nya mål och 2017 tillkom utvecklingsresorna som ska hjälpa oss nå dem.

Det stora målet med resorna är att alla som vill ska kunna idrotta hela livet i föreningar med fokus på glädje och utveckling. Även om utmaningarna är många har engagemanget och förändringsviljan varit stor. Idrottsrörelsen har tagit sina första steg mot 2025. På vissa områden går det att skönja en positiv trend, men rörelsen har fortfarande ett stort och viktigt arbete framför sig.

– Den positiva utvecklingen för jämställdheten i styrelser på SF-nivå fortsätter. Ledartillfällen för barn och ungdomar ökar, vilket också är roligt. Våra ideella ledare är kanske viktigare än någonsin för att lyckas med den här resan. Det är de som kan engagera medlemmarna så att de vill vara kvar längre. Det har gått för kort tid för att siffrorna ska kunna visa stora förändringar, men det är glädjande att idrottsrörelsen hela tiden fortsätter att ta nya steg, säger Stefan Bergh.

Posted in Nyheter.