Inbjudan till workshop för Föreningslotsar/Vägledare

Inom ramen för arbetet med Föreningslots i projektet Engagemang i Malmö arbetar vi med att informera om föreningslivets funktion för nya Malmöbor och försöker inspirera till deltagande i detsamma. I anslutning till informationstillfället och vid direktkontakt lotsar de nya Malmöborna till föreningsaktiviteter.

Men vi är så många fler i Malmös föreningar och organisationer som agerar föreningslotsar/vägledare och liknande för de som besöker era verksamheter, däribland är du/ni en av dessa.
Därför vill Engagemang i Malmö bjuda in dig/er till ett erfarenhetsutbyte och workshop för att diskutera hur vi kan hjälpas åt att hjälpa fler nya Malmöbor att få kontakt med föreningslivet, för dem själva, barnen och kanske hela familjen.

Anmäl er till träffen den 18/2 kl. 13-15 på denna länk.

Har du frågor kan du kontakta mikael@malmoideella.se eller ringa 0729-99 83 77.

Mer info finns här:
Inbjudan – workshop för föreningslotsar-vägledare 2021-02-18

Posted in Nyheter.