Digital föreningsmässa för nyanlända personer i december

Föreningar erbjuds nu en möjlighet att sprida info om sin verksamhet på en digital föreningsmässa i december för nyanlända personer. Verksamheten Engagemang i Malmö söker nu verksamheter som vill visa upp en kort film om vad föreningen gör, som helst inte ska vara längre än 5 minuter. Det går bra med en redan befintlig film, men det finns även hjälp med redigering om ni filmar själva.

I september arrangerades den digitala föreningsmässan Open Your Eyes och där fick föreningar möjligheten att presentera sig genom korta filmer. Engagemang i Malmö vill genomföra den kommande mässan på liknande sätt. På denna sida hittar ni information om de föreningar som deltog på Open Your Eyes, med bl.a. filmer. Dessa filmer är dock endast 30 sekunder och vi kommer ge er möjlighet att få minst 3 minuter upp till 5 minuter.

Engagemang i Malmö arbetar också med att hitta en lösning för interaktion med de nyanlända personerna som ansluter digitalt.

Om er verksamhet är intresserad, kontakta:
Mikael Johansson
mikael@malmoideella.se
0729-99 83 77

Föreningsmässan finansieras av Länsstyrelsen Skåne, med Malmö stad, Malmö Ideella och MISO i samverkan.

Posted in Nyheter.