Dags för anställd

Föreningspool Malmö har reviderat dokumentet Dags för anställd som är en sammanställning av de viktigaste reglerna och förhållningssätten som gäller för arbetsgivare i ideella föreningar. Det innefattar regler för arbetsgivare som har anställda i en ideell förening, styrelsens ansvar, regler vid avslutande av anställning, sjukdom, föräldraledighet, semesterregler, lönehantering, anställningsformer m.m.

Från och med den 1 oktober 2022 tillämpas delvis nya regler gällande lagar och avtal då arbetsmarknadens parter (arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer) tecknat ett nytt, så kallat, Huvudavtal (tecknat mellan arbetsmarknadens parter och staten) som innebär vissa förändringar och som påverkar dig som arbetsgivare och arbetstagare på din arbetsplats. Mer om detta kan du läsa i dokumentet.

Dags för anställd

Posted in MISO.