Volontärbarometern 2022

Nu lanserar Volontärbyrån Volontärbarometern 2022, den årliga rapporten om det ideella engagemanget. Rapporten bygger på enkätundersökningar bland både volontärer och ideella organisationer.

Årets undersökning innehåller som tidigare år siffror om vad volontärer ägnat sig åt, och vad som är viktigt för de som har engagerat sig ideellt. Bland annat visar den att praktiska uppgifter dominerat och att medmänsklighet engagerat mest.

Pensionärerna är tillbaka i engagemanget, plikten kallade många i krisen och medmänsklighet är den största drivkraften.

Läs mer och ladda ner Volontärbarometern 2022 här

Posted in Nyheter.