Viktigt att veta för att leda och utveckla en förening!

Skåne och tre andra sydsvenska RF-SISU distrikt bjuder gemensamt in till fyra kostnadsfria digitala utbildningskvällar under våren. Experter inom skattefrågor, arbetsgivaransvar, juridik och sponsring medverkar.

Lär dig mer om skatt och rollen som arbetsgivare
27 januari kl. 18-21
Utbildare: Linda Södergren, Skatteverket

Innehåll: Lär dig mer om skatteområdet, inkomstbeskattning, löner och ersättningar, kontrolluppgifter till Skatteverket, reklamskatt. En kväll för dig som är styrelseledamot eller personal i förening/förbund.

Anmäl dig här

Ideell arbetsgivare på ett proffsigt sätt
3 mars kl. 18-21
Utbildare: Sandra Hidgård, distriktsidrottschef RF-SISU Halland

Innehåll: Utbildningen vänder sig till både er som är anställda inom idrotten eller är arbetsgivare. Vad gäller? Vilka är våra olika roller och hur gör vi våra roller så bra som möjligt – tillsammans men också var för sig.

Anmäl dig här

Styrelsens ansvar – särskilt i Covid-19-tider
13 april kl. 18-21
Utbildare: Christer Pallin, tidigare chefsjurist vid RF samt Susanne Holmström, tidigare chef vid Kronofogdemyndigheten.

Innehåll: En kväll för dig som har styrelseuppdrag i förening eller förbund. När riskerar styrelsen att bli personligt ansvarig för föreningens skulder?  Kvällen inleds med en föreläsning av Riksidrottsförbundets tidigare chefsjurist, Christer Pallin. Därefter kommer ett par tänkbara situationer att diskuteras och utrymme ges för frågor.

Anmäl dig här

Hållbar sponsring
6 maj kl. 18-21
Utbildare: Frans Fransson, projektledare på Rättighetsbyrån, författare och föreläsare

Innehåll: Hur får vi fler sponsorer?  Hur kan vi stärka och utveckla våra befintliga samarbeten?  Hur kan vi säkerställa att vi har ett hållbart och långsiktigt sponsringsarbete?  Det är frågor som vi kommer att ha som utgångspunkt under utbildningen. Vi kommer att fokusera kring det som skapar värde i dagens moderna sponsring. Kvällen riktar sig till dig som arbetar med marknadsföring, sponsring eller evenemang i föreningen.

Anmäl dig här

Om utbildningarna
Utbildningarna sker i samverkan mellan RF-SISU distrikten Skåne, Småland, Halland och Blekinge. Utbildningarna är kostnadsfria! Läs mer om respektive utbildning på anmälningssidan. Efter att anmälningstiden gått ut får du en kallelse via mail med länk till utbildningen.

Posted in Nyheter.