Viktiga datum att ha koll på i januari 2024

Är din förening registrerad hos fritidsförvaltningen så tänk på att er förening ansvarar för att veta när det är dags att rapportera, redovisa, uppdatera uppgifter och skicka in handlingar i det digitala systemet.

I januari 2024 måste ni ha koll på lokalstöd, registrera närvaro och aktivitetsstöd.

15 januari

Ansök om lokalstöd
Alla bidragsberättigade föreningar kan ansöka om lokalstöd för kvartal 4 föregående år.

25 januari

Registrera närvaro och ansök om aktivitetsstöd
Alla föreningar som vill ansöka om aktivitetsstödet registrerar närvaro och ansöker om aktivitetsstöd för perioden 1 oktober–31 december från föregående år.

31 januari

Skicka in arbetsgivardeklaration
Alla föreningar som beviljats grundstöd konsulent skickar in arbetsgivardeklaration på individnivå för föregående år. Skickas via post till Fritidsförvaltningen, Amiralsgatan 20, 205 80 Malmö.

De föreningar som beviljats lönebidrag från fritidsförvaltningen under föregående år skickar in arbetsgivardeklaration på individnivå för anställda som fick lönebidrag från arbetsförmedlingen för föregåede år. Skickas via post till Fritidsförvaltningen, Amiralsgatan 20, 205 80 Malmö.

Se alla viktiga datum här:
https://malmo.se/For-foreningar/Foreningsliv—Idrott-och-fritid/Viktiga-datum-att-ha-koll-pa.html

Posted in Nyheter.