Vi har en Fritidsnämnd och fritidsförvaltning som arbetar för att stötta idrotten i Malmö

Aktuell information läggs upp här:
https://malmo.se/Coronaviruset-och-sjukdomen-covid-19/For-foreningar.html

Fritidsnämnden har beslutat att:

  • inga avbokningsavgifter ska krävas av föreningar som har avbokat sina evenemang på grund av coronapandemin
  • erbjuda registrerade föreningar upp till 90 dagars anstånd med att betala fakturor och/eller erbjuda en avbetalningsplan för bokningar/förhyrningar/tjänster till och med juli 2020

Gällande Föreningsbidrag

  • För föreningar som beviljas aktivitetsbidrag våren 2020 kommer bidraget vid behov baseras på deltagartillfällen för våren 2019.
  • För föreningar som beviljas grundbidrag och konsulentbidrag 2020/2021 kommer bidraget vid behov baseras på deltagartillfällen för våren 2019.
    Vid behov kommer även medlemsantal 2020 att behöva jämföras med 2019 innan bidrag för 2021 beviljas.
  • För föreningar som beviljas lokalkostnadsbidrag 2020/2021 kommer bidraget vid behov baseras på deltagartillfällen/aktivitet i den egna lokalen för våren 2019.
    Vid behov kommer även medlemsantal 2020 att behöva jämföras med 2019 innan bidrag för 2021 beviljas.

Det finns nu korta instruktionsfilmer som du hittar här:
https://www.youtube.com/watch?v=YtQWsl38kNo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZgJglLeYGbE&feature=youtu.be

För föreningar som på grund av rådande omständigheter är i behov av pengar är det möjligt av att få den summa man tjänat in på sin närvarorapportering under första kvartalet 2020 utbetalt efter kvartalsstängning. Föreningen ska då mejla en förfrågan om förskottsutbetalning till forening@malmo.se

Framflyttade årsmöten påverkar inte möjligheten att söka föreningsbidrag
Det är många föreningar som flyttar fram sina årsmöten för att minska smittspridningen. Den situation som råder just nu är extraordinär vilket innebär att detta är viktigare än stadgar som säger att årsmötet ska genomföras senast en viss tidpunkt.

Den sittande styrelsen får vid beslut om framflyttat årsmöte ett fortsatt uppdrag att förvalta föreningen fram till årsmötet. Det är viktigt att denna information når ut till föreningens medlemmar. Att årsmötet skjuts fram påverkar inte föreningarnas möjlighet att söka bidrag hos fritidsnämnden enligt gällande regelverk. Meddela forening@malmo.se när årsmötet äger rum.

Posted in Nyheter.