WinWin Malmö

winwin_logga-300x181

– tillsammans skapar vi nya möjligheter. Här finns filmen för Sverige premiären, http://youtu.be/51vCikrYsHs. WinWin Malmö är ett samarbete mellan Malmö Stad, det lokala näringslivet och det lokala föreningslivet/den lokala idéburna sektorn. Vi bjuder in till en helt ny mötesplats, till nya samarbetsmöjligheter och öppnar upp för nya gemensamma vinster.

I WinWin Malmö skapar ett årligt återkommande event där företag och föreningar får möjlighet att mingla, hitta nya partnerskap och sluta avtal. Varje part bidrar med något som ger vinster för den andra och i det stora perspektivet även för staden. På kort sikt resulterar alltså WinWin i ett antal partnerskapsavtal mellan företag och föreningar/idéburna organisationer med unika och nya värden för båda parter. På lång sikt bygger vi ett nytt mind-set kring gemensamt ansvar och gemensamma lösningar.

WinWin bygger på ”Marktplatz-metoden”. En modell som från början utvecklades i Holland och sedan med stor framgång genomförts i stor skala i bl.a. Tyskland. Sammanlagt har man i Tyskland hittills genomfört mer än 125 mötesplatser i totalt 60 städer.

WinWin Malmö har tagit fram en digital handbok. WinWin digital handbok

WinWin Malmö avslutades som projekt 2013. Här är processutvärderingen Bygga gemensamt.