Videdalsskolan för framtida Malmö

arv_banner_468x60-300x38

Videdalsskolan för framtida Malmö var ett samverkansprojekt mellan Malmö stad, MIP, MISO och Malmö högskola. Projektet finansierades delvis av Allmänna Arvsfonden. Projektets mål var att ge ungdomarna en bra grund att stå på inför deras fortsatta studier och deras yrkesverksamma liv. Projektet varade mellan februari 2011 till juni 2014.

För att stödja ungdomarna i deras kommande yrkesval/studier kompletterat med en aktiv fritid behöver ungdomarna tidigt få möjlighet att bygga egna positiva relationer med det omgivande samhället. På olika sätt måste vi stärka ungdomarnas förmåga att möta utmaningarna i dagens och morgondagens arbetsliv. Genom att integrera omvärlden i skolans undervisning tror vi att vi ger ungdomarna en bra grund att stå på. Projektet har tagit fram en programmodell.

Mer om projektet finns på Arvsfondens projektsida http://www.arvsfonden.se/projekt/videdalsskolan-for-framtida-malmo

Våra år med projektet Se arbeten som elever som har varit med i projektet har gjort. https://sites.google.com/a/skola.malmo.se/videdalsskolan-foer-framtida-malmoe/
Som pdf: Videdalprojektet

Ladda hem utvärdering från Malmö högskola

En trevlig rapport från vårt projekt: Videdal för framtida Malmö
Programmodell Framtida Malmö

Arvsfonden stödjer projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

arv_logo_rgb-150x150