Malmöandan – Överenskommelsen Malmö

Samverkan mellan Malmö stad och idéburen sektor

Malmö stad beslutade 2014 att sätta igång ett arbete med att nå en överenskommelse mellan staden och den idéburna sektorn, civilsamhället. Arbetet resulterade i en avsiktsförklaring och ett målriktat dokument om att arbetet skulle föras vidare. Projektet finansierades under första tiden av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor.

Överenskommelsen antogs den 14 juni 2017 och beskriver övergripande vision, värderingar och strategi för samverkan. Visionen var en mer jämlik, öppen och demokratisk stad. Vi lär av varandra, och vill förändra tillsammans.

2021 gjordes ett omtag och parterna i Malmöandan tog fram och beslutade om en ny samarbetsplan för Malmöandan. Malmö andans tre parter var Malmö stad, Malmö Ideella och MISO.

Parterna i Malmöandan tog fram och beslutade om en ny samarbetsplan för Malmöandan.
Samarbetsplan Malmöandan 2021-2026

Hösten 2023 genomfördes en genomlysning av Malmö andans styrnings- och ledningsstruktur. Genomlysningen visade på stort behov av förändring och den 6 mars 2024 beslutade Kommunstyrelsen att avveckla Malmöandan i dess nuvarande form. Staden kommer att ta fram en ny struktur kring hållbar lokal utveckling och att starta ett långsiktigt och strategiskt områdeslyft i Malmös socioekonomiskt svaga delar. Förslaget är att framöver kanalisera det strategiska samarbetet med civilsamhället genom stadens nya struktur för hållbar lokal utveckling,
https://motenmedborgarportal.malmo.se/committees/kommunstyrelsen/mote-2024-03-06#agendaTabContent