Föreningskraft

Vad är det egentligen man lär sig genom att var engagerad i ideella föreningar? Vad betyder föreningsaktiviteten och hur påverkar den en som person?
FöreningsKraft är en undersökning om lärande och personlig utveckling i föreningslivet som genomförts av MIP med stöd från Ungdomsstyrelsen under perioden 2003-2006. FöreningsKraft visar att föreningslivet är en betydelsefull arena där frivilligheten och möjligheterna att få ”prova nytt” är viktiga ingredienser.
Undersökningens resultat visar bland annat att:

  • 90 % blivit bättre på att ta beslut tillsammans med andra
  • 69 % blivit mer medvetna om demokratiska principer
  • 87 % blivit bättre på att ta ansvar för sådant de tagit på sig
  • 79 % blivit bättre på att tala inför grupp
  • 82 % blivit mera lyhörda och bättre att på att lyssna
  • 78 % blivit bättre på att lösa problem
  • 80 % fått mer respekt för andras åsikter och värderingar
  • 76 % fått större förståelse för andras bakgrund/levnadsvillkor
  • 86 % fått större självförtroende
  • 68 % fått större tillit till andra människor

FöreningsKraft avrapporterades 2005 i en resultatrapport och i en projektrapport med separata bilagor och under 2006 gjordes projektets slutrapport med bilagor samt en sammanfattande Pixi-version.

Föreningskraft slutrapport
Föreningskraft slutrapport – bilagor
Föreningskraft pixi