Vaccinationsbevis verifiering för dig som arrangör

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning har fått i uppdrag att skapa förutsättningar för utveckling av verifieringslösningar för att kontrollera vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. DIGG har tagit fram en app som heter Vaccinationsbevis verifiering för nationellt bruk.

Du som är arrangör kan ladda ner appen, Vaccinationsbevis verifiering. Appen kan du använda för att skanna av dina besökares vaccinationsbevis. Att skanna vaccinationsbevis kan användas som smittskyddsåtgärd vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Folkhälsomyndighetens föreskrift reglerar vilka smittskyddsåtgärder som krävs av ditt evenemang.

Mer information finns här:
https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/verifieringslosning-for-vaccinationsbevis/arrangorer

Posted in Nyheter.