Ung livsstil Malmö rapport 2021

Rapporten Ung livsstil Malmö – En studie om levnadsvillkor, delaktighet och preferenser i åldersgruppen 10–19 år har släppts. I rapporten presenteras resultaten från Ung livsstilsundersökningen som genomfördes i Malmös mellanstadie-, högstadie-, och gymnasieskolor under 2019/20.

Resultaten visar att fritidsnämnden når en stor andel av Malmös barn och unga genom sina prioriterade satsningar. Resultaten synliggör samtidigt skillnader i deltagandet kopplat till bland annat kön och socioekonomi.

Rapport Ung livsstil Malmö 2021

Posted in Nyheter.