Temakväll #SCHYSSTIDROTT 6 februari

RF-SISU Skåne i samverkan med Kvinnojouren Lund, PIL i Lund, och Lunds kommun bjuder in till en kväll på temat Idrott, Funkis och Inkludering.

Kvällen kommer att fokusera på normer, och föreställningar kring kroppar och funktion. Kvällens föreläsare kommer att beröra frågor kring tillgänglighet och bemötande, samt vad dessa normer innebär för individuella idrottsutövare, idrottsföreningar och beslutsfattare. Kvällen rundas av med en frågestund tillsammans med representanter från Parasport Sverige.

Kvällens föreläsare:
Henrik Andersson – Vice ordförande DHR (Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet), Helsingborg
Anki Celander – Ordförande HIL (Helsingborgskooperativet Independent Living) samt Ombudsman för FUB (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning)
Josefin Thorén – Projektledare för projektet Fungera Mera

Datum: 6 februari 2020
Tid: 18.00-20.30 (insläpp och fika från 17.30)
Plats: Sparbanken Skåne Arena, lokal Kraftringen, Stattenavägen 25, 222 28 Lund
Målgrupp: öppet för alla
Kostnad: temakvällen är kostnadsfri
Anmälan senast den 3 februari:
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1354159

Posted in Nyheter.