Swedbanks Ägarstiftelse Skåne – vårens ansökningsperiod

Swedbanks Ägarstiftelse Skåne tar emot ansökningar för lokala projekt under perioden 1-31 mars 2024.

Swedbanks Ägarstiftelse Skåne verkar för samhällsutveckling genom att bevilja ekonomiskt stöd till lokala och regionala projekt inom kultur, idrott, utbildning, näringsliv och forskning.

Mer information: https://www.sparbanksstiftelsenskane.se/ansokan.html

Posted in Nyheter.