Stöd för nyanlända och asylsökande barn och unga i hälsofrämjande aktiviteter

Folkhälsoberedningen vid Region Skåne utlyser bidrag för att stödja nyanlända och asylsökande barn och ungas delaktighet i hälsofrämjande och sociala aktiviteter. Inriktningen är rörelseglädje och ökad fysisk aktivitet i gemenskap med barn och unga.

Insatsen sker inom Folkhälsoberedningens uppdrag Sätt Skåne i rörelse.

Både Skånes kommuner och idéburna organisationer kan ansöka om bidraget för samordnade insatser. Ansökan avser i första hand sommar- och höstaktiviteter men kan pågå fram till 31 december 2022. Sista ansökningsdag 30 juni.

Mer information och ansökan:
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/miljo-och-klimat/bidrag-till-stod-for-nyanlanda-barn-och-ungdomars-delaktighet-i-halsoframjande-och-sociala-aktiviteter/

Sätt Skåne i rörelse ska bidra till ett samhälle där fler barn och unga hittar rörelseglädje, är mer fysiskt aktiva och där jämlikheten i aktivitetsnivå och hälsa ökar.

Posted in Nyheter.