Stöd för klimatinvesteringar via klimatklivet

Idrottsföreningar kan ansöka om stöd till klimatåtgärder mellan den 18 – 29 september 2023. Stödet gäller projekt som är kopplade till en fysisk investering som ger en klimatnytta.

Det kan handla om ladd-stolpar, minskad elanvändning genom ombyggnation, laddningsbara maskiner samt andra investeringar i eller runtom idrottsplatsen (dock ej solceller). Idrottsföreningar kan få upp till 50 procent av investeringskostnaden i stöd, beroende på vilket område ansökan gäller. Då stödet riktar sig till alla sektorer så konkurrensen hård. Bedömningen av ansökningar utgår från förväntad klimatnytta i relation till kostnad.

Läs mer:
https://www.rfsisu.se/distrikt/skane/nyhetsarkiv/2023/2023-09-19-stod-for-klimatinvesteringar-via-klimatklivet

Posted in Nyheter.