Sök stöd från Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond

Ansökningsperioden är nu öppen. Fram till den 15 februari 2021 kan ideella föreningar söka bidrag för verksamhet som drivs av, med eller för unga människor för utbildning av ledare.

Mer information: https://gv90.se/

Posted in Nyheter.