Sök stöd från Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-års fond delar ut ekonomiskt stöd för att stärka och utveckla verksamhet för unga med fokus på ledarskapsutbildning. Alla typer av ideella organisationer och föreningar med säte i Sverige kan söka ekonomiskt stöd från stiftelsen under förutsättning att den sökande är en juridisk person

Sista ansökningsdag är den 15 februari.

Läs mer om hur det går till och vad kriterierna är här:
https://gv90.se/

Posted in Nyheter.