Sök bidrag till drop in-aktiviteter för 65+

Bild: malmo.se

Nu kan föreningar som bedriver verksamhet för personer som är 65 år och äldre ansöka om drop in-bidrag. Målet är att fler äldre ska kunna ta del av föreningslivet.
Den sociala samvaron i föreningslivet är viktig för Malmöbor som är 65 år och äldre. När Edvin Jönsson, planeringssekreterare på fritidsförvaltningen, intervjuade representanter från ett fyrtiotal föreningar för att undersöka vilka behov och utmaningar som finns för målgruppen 65+ stärktes den bilden ytterligare. Flera föreningar önskade att bidragssystemet var mer anpassat efter aktiviteter som inte kräver många deltagare eller flera tillfällen i veckan.

– Många av dem jag pratade med tycker att bidragssystem är utformat för idrottsföreningar snarare än verksamhet likt den som många pensionärsföreningar bedriver, säger Edvin.

Flera av de intervjuade återkom också till kostnaden för lokaler och deltagande i många aktiviteter. Många upplever inte att de har råd att delta i den utsträckning de velat.

En lösning blev att göra drop in-bidraget tillgängligt att söka för aktiviteter som riktar sig mot äldre.

–  En majoritet av både föreningsrepresentanter så väl som de aktiva tyckte att ett sådant bidrag skulle vara bra för att nå de äldre som inte är engagerade i föreningslivet idag. Malmös befolkning blir allt äldre, samtidigt som forskning visar att vi gärna håller oss aktiva allt högre upp i åldrarna. Därför är det bra att ge den här möjligheten och försöka få in fler äldre i föreningslivet, säger Edvin.

Malmös föreningar kan sedan årsskiftet ansöka om bidrag för drop-in-aktiviteter som riktar sig mot målgruppen 65+. Ansökningarna görs via Rbok. En förening kan maximalt bli beviljade två bidrag för två aktiviteter per år och föreningen kan ansöka om antingen vårtermin, hösttermin eller helår. Vid ansökan kan föreningen uppge om de vill arrangera aktiviteten i sin egen lokal eller om man önskar att bli schemalagd i någon av fritidsförvaltningens lokaler.

Läs mer om bidrag och stöd
https://malmo.se/For-foreningar/Foreningsliv—Idrott-och-fritid/Bidrag-och-stod.html

Posted in Nyheter.