Skånes idrottsledarstipendier 2024

Hylla Skånes idrottsledare!
Det finns massor av barn- och ungdomsledare inom den skånska idrottsrörelsen som gör ett fantastiskt arbete. 250 av dessa skånska idrottsledare vill Sparbankstiftelserna tillsammans med RF-SISU Skåne uppmärksamma och hylla genom att dela ut Skånes Idrottsledarstipendier.

Alla RF-anslutna föreningar i Skåne kan nominera som mest fyra ledare under förutsättning att alla ledarna inte är av samma kön.

Nomineringsperioden är 15 januari – 25 februari 2024 och rent formellt är det styrelsen i föreningen som kan nominera.

Mer information och nominera här:
https://www.skanesidrottsledare.se/

Posted in Nyheter.