Save the Date med Malmöandan

Datum klara för kommande Dialogforum och Idéverkstad – Save the Date:

Malmöandans Dialogforum den 9 november kl 13.30 -16

Dialogforum utgår från de för året aktuella samhällsutmaningarna. Mötena är öppna för hela idéburna sektorn i Malmö, förtroendevalda politiker från kommunens nämnder samt tjänstepersoner från alla förvaltningar i Malmö stad. Dialogforumet riktar sig till dem som ser att deras uppdrag/ansvar kan få ett mervärde av utökad dialog och samarbete mellan sektorerna.

Malmöandans Idéverkstad den 2 december kl 13.30-16

Idéverkstad för att vidareutveckla idéer. Idéverkstäderna ska bygga på principen om medskapande – exempelvis genom metoder såsom ”open space” eller motsvarande. Syftet med dessa verkstäder är att utveckla och konkretisera idéer som sedan kan leda till samarbeten.

Posted in Nyheter.