Välkommen till Malmöandans dialogforum 2023

I år arrangerar Malmöandan dialogforumet i samarbete med Malmö stad, Cities Changing Diabetes, En Frisk Generation och Sydsvästra Skånes Diabetesförening. Det prioriterade området för 2023 är “Jämlik hälsa -Rörelse och kost med utgångspunkt i ökningen av diabetes typ 2”. Amani Loubani (S), kommunalråd i Malmö stad för demokrati och mänskliga rättigheter inleder eventet.

Valet av tema bygger på den kraftiga ökningen av stillasittande och övervikt bland både barn, unga och vuxna, vilket också ökar risken för sjukdomar som t.ex. diabetes typ 2.

Att arbeta förebyggande och hälsofrämjande är ett komplext arbete som kräver förståelse, dialog, olika insatser och samverkan. För att uppnå en social hållbarhet och jämlik hälsa behövs därför en bred ansats för att påverka utvecklingen där flera olika aktörer arbetar tillsammans mot flera målgrupper så att många små insatser leder till en stor förflyttning. Om vi vill uppnå en förändring måste vi göra saker annorlunda och våga testa nya samarbeten.

​Utvecklingen går att påverka genom att påverka riskfaktorer som t.ex. ojämlikhet i hälsa, övervikt, stillasittande, kost, rökning och stress. Dessa faktorer spelar även in i psykisk ohälsa och andra livsstilssjukdomar. Malmöandan kommer i detta sammanhang att genomföra dialogforumet med fokus på samråd och utveckling av nya lösningar, att tillsammans över sektorerna bidra till att bryta en negativ trend.

Boka din plats till dialogforumet redan idag

Dialogforum
31:a maj 2023
Malmö Arena Hotel
kl. 16.00-19.00

Posted in Nyheter.