Rörelsesatsning i skolan – stöd och material

Bild: sisuidrottsbocker.se

Som en utveckling av regeringsuppdraget Rörelsesatsning i skolan har RF-SISU tagit fram en webb med stöd och material. Syftet är att skapa samtal och idéer om hur vi i samverkan får fler barn att röra sig och idrotta. Webbplatsen innehåller också exempel på arbete som görs i skolor, hos föreningar och inom olika idrotter. Här kan du få inspiration till arbetet med att skapa rörelseglädje. I förlängningen bidrar detta både till förbättrad folkhälsa och skolresultat samt möjlighet för föreningar att utvecklas och växa.

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisu/generell/rorelsesatsning_i_skolan/rorelsesatsning_i_skolan_stod_o_material/

Posted in Nyheter.