Remissvar Föreningsstöd 2023

MISO, DHR Malmö och Fotbollsklubbarnas Samorganisation är remissinstanser gällande förslag till förändringar i Föreningsstöd 2023 från fritidsförvaltningen.

Tillsammans har organisationerna lämnat in följande remissvar:
Remissvar Föreningsstöd 2023

Posted in MISO.