Remissvar Föreningsstöd 2021

MISO, DHR Malmö och Fotbollsklubbarnas Samorganisation är remissinstanser gällande förslag till förändringar i Föreningsstöd 2021 från fritidsförvaltningen.

Tillsammans har organisationerna lämnat in följande remissvar:
Remissvar Föreningsstöd 2021

Vid de medlemsmöten som genomfördes kom det upp andra frågor utanför remissen. MISO tar med sig dessa frågor i samtal med fritidsförvaltningen och Fritidsnämnden.

Vi tackar alla medlemsföreningar för era svar och era synpunkter.

 

Posted in MISO.