Rapport – Ungdomsbarometern 2021

Ungdomsbarometerns Rapport – som tagits fram tillsammans med RF – beskriver ungas identitet och intressen, deras tränings- och motionsvanor samt drivkrafter och hinder i relation till idrottande. De som är del av studien är 15–24 år.

Ungdomsbarometern visar att unga är hälsointresserade, samhällsengagerade och ställer rekordhöga krav på delaktighet. Det är en generation som förväntar sig möjlighet att påverka.

Till Ungdomsbarometerns rapport

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/ungdomsbarometernvisarattungavillvaramedochpaverka

Posted in Nyheter.