Rapport från RFs möte med Specialidrottsförbunden 18 maj

Vad gäller from 1 juni?

  • Offentlig tillställning med sittande publik
  • Offentlig tillställning med publik som inte anvisas sittplat
  • Idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande
  • För samtliga offentliga tillställningar
  • Föreskrifter om allas ansvar

Läs rapporten här:
SF-möte 18 maj

En notering är att det som nämns som deltagare på olika ställen är att likställa med publik.

Posted in Nyheter.