Projektstöd IF Barn- och ungdom 2024–2025

Bild: RF-SISU Skåne

Det finns många bra idéer om hur barn- och ungdomsidrotten kan utvecklas i distriktets föreningar. För att hjälpa till att göra en del av idéerna till verklighet kan idrottsföreningar söka projektstöd från RF-SISU Skåne. Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för distriktets idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

Läs mer här:
https://www.rfsisu.se/distrikt/skane/bidrag-och-stod/ekonomiskt-stod/projektstod-if-barn-och-ungdomsidrott

Posted in Nyheter.