Projektstöd IF Anläggning

Bild: RF-SISU Skåne

Riksidrottsförbundet avsätter årligen medel till Projektstöd IF Anläggning med det huvudsakliga syftet att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar. Bidraget kan sökas av idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet och ansökan handläggs av RF-SISU Skåne.

Ansökningsperioden för 2022 öppnar den 17 januari. Ansökningstiden är löpande under året.

Mer information finns här:
https://www.rfsisu.se/skane/bidragochstod2/ekonomisktstod/projektstodifanlaggning

Posted in Nyheter.