Projektstöd IF Anläggning 2023

Bild: RF-SISU Skåne

Riksidrottsförbundet avsätter årligen medel till Projektstöd IF Anläggning med syftet att skapa nya och utveckla befintliga idrottsmiljöer för barn och ungdomar. Stödet kan sökas av idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet och ansökan handläggs av RF-SISU Skåne.

Ansökningsperioden för 2023 öppnar den 16 januari. Ansökningstiden är löpande under året och sista ansökningsdag är den 30 november.

Mer information finns här:
https://www.rfsisu.se/distrikt/skane/bidrag-och-stod/ekonomiskt-stod/projektstod-if-anlaggning

Posted in Nyheter.