Open Your Eyes to Malmö 26 februari 2020

Open Your Eyes to Malmö är ett tillfälle att möta nya medlemmar och eventuellt nya ledare till Er förening.

Open Your Eyes to Malmö äger rum på Niagara, Malmö universitet – den 26 februari 2020 kl. 10:30-13:00.

Open Your Eyes ger föreningsliv och studenter en unik möjlighet att möta och hitta varandra under enkla och direkta former. Open Your Eyes vänder sig till både internationella och svenska studenter samt andra intresserade.

Föreningsmässan samordnas av KC Kompetenscenter i samverkan med Malmö universitet, Malmö Ideella, MISO, Studenthälsan och Studentkåren.

För föreningar som vill vara med:

Praktisk information
Praktisk information OYE feb 2020

Anmälan senast 15 februari:
http://bit.ly/opy2020febr

Kontakt
Olle Möller
0708-995537
olle.moller@kckompetenscenter.se

Posted in MISO.