Open Your Eyes to Malmö 24 november 2021

Open Your Eyes to Malmö är ett tillfälle att möta nya medlemmar och eventuellt nya ledare till Er förening.

Open Your Eyes to Malmö äger rum på Niagara, Malmö universitet – den 24 november 2021 kl. 10:00-14:00.

Open Your Eyes ger föreningsliv och studenter en unik möjlighet att möta och hitta varandra under enkla och direkta former. Open Your Eyes vänder sig till både internationella och svenska studenter samt andra intresserade.

Föreningsmässan samordnas av KC Kompetenscenter i samverkan med Malmö universitet, Malmö Ideella, MISO, Studenthälsan och Studentkåren.
https://www.openyoureyes.se/

För föreningar som vill vara med:

Praktisk information
Praktisk information OYE 2021 november

Anmälan senast 19 november:
https://forms.monday.com/forms/d06cb79b52ea28183f20c371dcddef36?r=use1

Kontakt
Olle Möller
0708-995537
oye@kckompetenscenter.se

Posted in Nyheter.