Nytt stöd för idrottsrörelsen – barnens bästa i fokus

Bild: rf.se

Barnrättsperspektivet står i fokus i stödmaterialet Vägledning vid bedömning av barns och ungas bästa som har tagits fram av Riksidrottsförbundet (RF) i nära samarbete med Bris, Friends, Rädda Barnen och UNICEF Sverige.

Idrottsrörelsen är en plats där alla ska känna sig välkomna och trygga. En plats med möjlighet att utvecklas både fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt, i sin egen takt och efter sina förutsättningar. Vägledning vid bedömning av barn och ungas bästa är ett stöd för idrottsförbund och föreningar i arbetet med att säkerställa barns och ungas rättigheter i idrottsverksamheten och en del i att implementera de riktlinjer för barn- och ungdomsidrott som Riksidrottsförbundet presenterade i mars 2022.

Läs mer här:
https://www.rf.se/nyhetsarkiv/nyheter/2023-02-14-nytt-stod-for-idrottsrorelsen—barnens-basta-i-fokus

Posted in Nyheter.